Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR FEBRUARINUMRET 2018

ENÄR NÅGRA GÄSTER
på Varmbadhusets herravdelning varit väl flörtiga under badandet, har fru baderskan Svea Borg startat den s.k. haschtaggen ”Tystnad, tvagning”.

EN NY VALUTA
med det ärevördiga namnet Greenback har Grönköpings finurlige it-yngling Emanuel Björnberg lanserat. Den nya virtuella myskovalutan är hundraprocentigt obegriplig och därmed omöjlig att manipulera. Succésen är enorm, och Bitcoin kommer snart att vara utkonkurrerad, erfar GV.

HR GODSÄGARE
J. Brylén har kritiserats för att ha avverkat gammal skog i den s.k. ekoparken (reservat) invid Brylunda hed. Hr godsägaren försvarar sig emellertid med att avverkningen var nödvändig med tanke å egendomens lönsamhet, enär man inte kan få både guld & gröna skogar.

POLISHUNDEN
Karolina är f.n. tjänstledig för kompetensutveckling. Utbildningen omfattar  skallgång samt tillämpning av de nya villkoren för apporteftergift.

LAVINFARAN
i Gökmassivet är för närv. inte mindre än i Åre eller i Alperna (Schweiz m.m.), varför Grönköping helt nästgårds kan erbjuda en minst lika spännande utförsåkning,  framhåller hr turist- & informationssekreterare Viking Helmersson i ett pressutskick.

LÖNSAMMA FÖRETAG
äro inget som vi inom (S) har spec. mycket emot, säger hr stadsrådet J. Eriksson (S) till GV i ett kraftfullt och smått oväntat uttalande.
- Men, förtydligar hr E., givetvis är det så, att denna lönsamhet icke får leda till vinst.

S.K. DÖSTÄDNING
har kommit alltmer i ropet, men fru sociopsykolog Frida Pjälterud-Glad varnar för att denna trend huvudsakligen innebär, att vi byter prylar med varandra via Blocket-annonser, Tradera, Fejsboksidor och tevesända Antikrundor, vilket medför, att slutresultatet blir i stort sett oförändrat jämfört med utgångsläget i de avstädade bostadshemmen.Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.