Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR MAJNUMRET 2018

 ETT ANTAL
managementkonsulter har under flera månader arbetat med att effektivisera rationaliseringshanteringen å F:a Låsar & Tänger. Resultatet av deras arbete visar, att firman skulle bli väsentligt effektivare, därest man anlitade färre managementkonsulter.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”deadorant” som ett medel att hålla oönskade beundrare på avstånd
.
PLANERNA
å ett höghastighetståg mellan Grönköping och Hjo kommer, enligt vad GV erfar, att skrinläggas, sedan det visat sig att sträckan mellan de båda tätorterna är så kort, att tåget knappt hinner komma upp i trettio procent av den beräknade topphastigheten. 

MISSGYNNADE
områden missgynnas. Det framgår av den statistik som hr informationssekreteraren Viking Helmersson tagit fram genom att jämföra gynnade och missgynnade områden med varandra. Det visar sig, att de mest missgynnade områdena i stor utsträckning bebos av missgynnade människor, medan en majoritet välsituerade personer befolkar gynnade områden.

FUSKMETODER

upptäcktes inte alls under  högskoleprovet i Grönköping, då det snarare visade sig att många närvarande kunde svara å de flesta frågor helt utan hjälpmedel såsom öronsnäckor, mobiltelefoner etc.
Osolidariskt, menar provdeltagaren hr yngl. Emil Ruda, som anser, att kunskaper om användandet av dylika attiraljer, m.h.t. hur vårt moderna samhälle ser ut, bör vara ett minimikrav för godkänt (ett resultat han själv tyvärr inte heller denna gång uppnådde).

SVERIGE
har fått en solkonung, witzade hr postmästare P. Brunander vid nyheten om att solpaneler installerats å slottet i Kgl. Huvudkommunen.
- Skall han även byta namn till Ludvig XVI Gustaf, fortsatte hr B., vilket fick munterheten å postkontoret att hart när lyfta taket.
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.