Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR NOVEMBERNUMRET AV GV 2017

HR STADSRÅDET
 Joel Eriksson (S) dementerar å det kraftigaste, att han skulle aspirera å en landshövdingepost. Ryktet om att så skulle vara fallet har uppenbarligen uppstått med anledning av att hr E. nyligen har frånträtt sin post i styrelsen för det skandalomsusade pensionsbolaget Allvinst.
ÅSIKTS-registreringen har nu påbörjats, meddelar hr skattechef E. Ramstedt. Utsikt över ån beräknas leda till förhöjt taxeringsvärde å fastigheten.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”sabbatsår” som en blessyr erhållen på en helgdag.

RYKTET
 om att TV skall avskaffas och ersättas med en skatt är givetvis felaktigt, påpekar hr skattechef Elon Ramstedt på förekommen anledning. Det är däremot på tal att ersätta tv-avgiften med en skatt.
- Att många skulle acceptera en skatt för att slippa se vissa tv-program – t. ex. Filip och Fredrik - kan visserligen verka frestande, men icke desto mindre ogörligt. Den administration som skulle bli konsekvensen av genomförandet av förslaget är inte acceptabel i förhållande till vinsten, då det tänkta lidandet ändå är relativt obetydligt, säger hr R.

DEN PLÖTSLIGA
 förmörkelsen av Kgl. Huvudkommunen för någon tid sedan har till stor del försvunnit, uppger hr frilansmeteorolog Fridolf Månsson. Vissa observationer tyder dock på att mörkret ställvis kvarligger i vissa centrala delar av staden, främst i området kring Rosenbad och Helgeandsholmen.

STÖLDERNA    
av koppar å GJ:s (Grönköpings Jernvägar) linje mellan Skövde och Grönköping har uppvisat en oroande ökning de senaste månaden, varför Trafikförvaltningen har beslutat om en övergång till engångsmuggar i papp i bistrovagnen.

EN ADVENTS-
kalender med s.k. framförhållning, har i år tagits fram speciellt för medlemmarna i Grönköpings Prokrastineringsförening. Luckorna är numrerade 1-23.  Bakom lucka nr 1 döljer sig en 2:a, o.s.v., o.s.v., och när lucka 23 öppnas, framträder siffran 24, varför medlemmarna i år för första gången kan fira julafton samtidigt med resten av landet (Sverige). 


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.