Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Notiser ur oktobernumret av GV 2017

KNISSLINGE-
pojkarna överväger av jämställdhetsskäl att döpa om idrottsklubben till Knisslingepersonerna. Förkortningen KP kan därvid behållas.

ÄLGSTAMMEN
 i Djuriska Parken kommer att halveras under hösten meddelar hr djurvårdare Fingal Broms. Det är med anledning av att den tall vid vilken älgtjuren Samuel har för vana att feja sina horn vuxit sig så hög, att den delvis skymmer utsikten över Bergska sjön, som man fattat beslutet att korta ned densamma till hälften.  
    
MUTAVDRAG
i deklarationen har hr teledirektör Ringnér i härvarande Teliaverket förvägrats. Däremot har rutavdrag för uppstädning av Teliaverkets huvudkontor medgivits, meddelar verket i ett pressmeddelande.

VARFÖR ÄR DET
sådant tjäbbel om vinster i den s.k. välfärden, medan det är dödstyst om de osjäliga vinsterna vid hädanfärden, framkastade hr postmästare Pontus Brunander i sin lucka, då han häromsistens frankerade ett kuvert med svarta kanter.

INFÖR NÄSTA KYRKOVAL
 ämnar Grönköpingsdemokraterna utreda, om Jesus inte egentligen var svensk. Man har hittat lovande ledtrådar i hr fornforskaren O. Rudbecks Atlantica, vari hävdas att en ättling till hr gubben Noak för mycket länge sedan bosatt sig i Sverige. Densammes invandring får anses preskriberad, enär han kom betydligt tidigare än släkten von Peiland (från svenska Pommern) säger hr partiledaren Wotan v. Peiland.

DE MINSKADE
klyftorna har gjort, att volymen färskpressad apelsinjuice å Stadts i övrigt välförsedda frukostbuffé icke är så stor som vanligt. GV beklagar å Stadts vägnar.

STORSKALIGA
 dataintrång drabbar allt oftare företag, kommuner och organisationer. Med anl. av detta beklagansvärda faktum kommer hr informationssekreterare Viking Helmersson att snarast möjligt kompetensutbilda sig till datasäkerhetsexpert. Som ett första steg i denna riktning har han anmält sig till kvällskursen ”Så skyddar du din dator” hos Folkliga Bildningsfrämjandet, kursledare: H. Peterzohn.

BUSHÅLLPLATSEN
vid Knisslinge vägskäl flyttas fr.o.m. onsdag, meddelar Busbolaget utan närmare angivet skäl.


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.