Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

"ARGA PRÄSTEN" GÖR TV-SUCCÉS
Väckelserörelse i bygden!


Hr pastorsadjunkt Aftongård - ny TV-stjärna!

Lokaltelevisionens nya program ”Arga prästen” har verkligen gått s.m.s. hem i stugorna hos tittarna. Alla älskar att se, huru hr pastorsadjunkten Amadeus Aftongård varje söndagskväll tar de ljumma och slentriantroende i upptuktelse!

-Varför skall bara snickare och kockar få vara arga? Det är minst lika befogat, att vi själasörjare får ge utlopp för vår frustration över tomma kyrkor och agnostiska (otrogna) församlingsmedlemmar, säger hr Aftongård till Veckobladet.

Programupplägget utgår å att hr pastorsadjunkten oannonserat knackar på i något Grönköpingshem (dock lär, enligt vad GV erfarit, viss vidtalning ha skett i förväg). Senast var det tullvaktmästarfamiljen Ruda som fick besök, varvid hr past.adj. A. inledde med att fråga, om psalmbok, bibel och hr Martin Luther Kings lilla katekes fanns till hands, och därefter förhörde han hela familjen i bibelkunskap och gav dem ett rungande underkänt.

Gjorde gott!
-Det gjorde faktiskt gott i själen, och t.o.m. ynglingen Emil höll sig i skinnet en hel vecka, så nog är det bra med litet religion ibland, tillstår fru Mettan Ruda.

-Ja, det skall ju inte bara vara sång & musik och vänliga ord från prästerna. I min barndom kunde de minsann riva i ordentligt från predikstolen, instämmer hr tullnären fromt och knäpper händerna över västen.

Hr Aftongårds principal (överhuvud), hr kyrkoherden Hilarius Boklund, var inledningsvis något tveksam till TV-programmet, men han har nu ändrat sig.

-Jag är ju i allmänhet mer förlåtande än min pastorsadjunkt, det må gälla kvinnliga präster eller s-x före äktenskapet, men jag måste erkänna, att han har fått i gång en väckelse i bygderna med sitt kärvare budskap.

Förhärdade själar!
-Tidigare var det oftast  endast vår vördade stadsäldsta frkn Sophie Liljedotter och fru änkefru Louise Pilzén som gick i kyrkan, men på sista tiden har jag kunnat se sådana förhärdade fritänkare som hrr bataljonsveterinär Åkerström och tandläkare Klavander som gäster i helgedomen,  säger hr kh Boklund belåtet.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.