Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

ASYLBOENDE USAMERIKANSK AMBASSAD?
Grönköping världspolitiskt centrum!

Här kan USA-ambassaden flytta in. Obs skylten provisorisk

Sedan USAmerikas president, hr Mr. Donald Trump, beslutat att flytta landets Israelambassad till Jerusalem, har envisa rykten kommit i svang härstädes om att en liknande förflyttning skulle vara aktuell för ambassaden i  Kungl. Huvudkommunen. Detta diplomatiska kontor skulle därvid förläggas till vår egen stad!

- Glädjande men egentligen inte förvånande; detta bekräftar bara vad vi i Grönköping har vetat i hundratals år, nämligen att vår stad är landets kulturella, ekonomiska och politiska centrum, var hr stadsrådet Joel Erikssons (S) spontana kommentar.

Oron i omvärlden för att ambassadflytten skulle ge mer syre till den slumrade striden om var Svea rikes vagga stod, ger hr stadsrådet inte mycket för:

- En ambassadflytt är bara det slutliga beviset. Diskussionen är över och svaret är Västergötland, närmare bestämt Grönköping. Punkt.

Korvidkare nöjd!
- Jag känner ju Donald sedan decennier tillbaka, hävdar hr korv- & nöjesidkare Carl Karlsson, när han ställs mot ytterväggen å korvkiosken å Stora Torget.

- Vi är ju båda i nöjesbranschen, och vi har haft en del affärer ihop. Bland annat har jag köpt några begagnade chokladhjul från hans kasinon.

Enligt hr korv- & nöjesidkaren skall hr Mr. Trump vid deras senaste telefonsamtal undrat, om det var något han kunde göra för sin svenska kollega, nu när han blivit president och allt.

- Jag berättade för Donald om flyktingkrisen och hur den drabbat mig, sedan gränskontrollerna har skärpts. Plötsligt behövdes de asylboenden som jag ställt i ordning inte längre, refererar hr K. samtalet.

Ångkvarn ledig!
Vem av de båda som kläckte idén att flytta USAmerikas ambassad till det utrymda asylboendet å Knisslinge pensionat vill hr K. dock inte avslöja.

- Donald gillar att överraska, och jag är glad att å nytt kunna hjälpa min hemstad, avslutar hr Karlsson och återvänder till korvgrytan inne i vagnen.

Veckobladet har sökt hr Mr. president Trump för en kommentar, men han har inte ringt tillbaka.

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.