Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

BUSHÅLLPLATSER FÖRSÅLDA
– nya namn skapar förvirring!


Bus å linjen Låsar & Tänger – Låsar & Tänger

Flera klagomål har kommit till Veckobladets kännedom ang. härvarande stadsbustrafik, sedan hållplatsnamnen enligt mönster från Kgl. Huvudkommunen börjat utbjudas till högstbjudande företag. Hållplatsnamnen heter således inte längre ex.vis “Stora torget” eller “Klappbryggan” utan “Låsar & Tänger” och “Leffes Vulk”. 

Meningen med nyordningen, som godsägare Justus Brylén (M) tagit initiativ till, är att busbolaget skall få in välbehövliga medel i reklampengar å namnbytet. Men sakernas nya ordning har skapat en viss förvirring vad gäller resenärernas orientering, inte minst eftersom flera stationer numera heter “Låsar och Tänger”. Hr direktör C.A. Östberg har nämligen funnit reklamvärdet så högt, att han vid auktionen å hållplatserna såg till att förvärva ett flertal dylika.

Flera resenärer har klagat på detta, eftersom båda ändstationerna å f.d. linjen St. Torget och Kyrkogården heter samma sak! Man kan inte längre se åt vilket håll busen är på väg, enär det alltid skyltas att bussen är å väg till “Låsar och Tänger”.

Praktiskt!
- Men det är praktiskt också, försvarar hr Oscar ”Bus-Oscar” Bohlin, som inte längre behöver byta skylt i framänden på busen. Och när någon frågar, om denna bus går till Låsar & Tänger-hållplatsen kan han, oavsett var han är och vart han är på väg, alltid glatt svara: Javisst!

Hr riksdagsmannen Jonas Krökén i Kröken har vid några tillfällen fått påhälsningar av utsocknes konferenslystna hotellgäster som missförstått hållplatsnamnsreformen. Förklaringen är, att endast sagda vägkrök fanns kvar till salu, då frkn Agneta Palmodin (27) ville sätta Gökmassivets konferenscentrum å kartan, varför hållplatsen heter just så.

Svineri!
Ett annat klagomål är att Stadshotellet (Stadt) numera ligger vid hållplatsen “Brylunda svineri”. Detta är olyckligt av flera olika anledningar, eftersom hotellet ju inte ligger ens i närheten av Brylunda och än värre, att den senare delen av namnet osökt ger associationer till något helt annat än vad som pågår på hotellet.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.