Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

DET VÅRAS FÖR TYSKAN
– nya språk varje månad!


Elever som får pröva på många språk

Skall ett annat språk än vårt modersmål (svenska) ut- & inläras redan i förskolan? Se där en fråga som nu blivit aktuell även härstädes (Grönköping)!

 - ”Selbverständlich” (nämen absolut), säger frkn förskolepedagog Britt-Inger Vilmgård. Nja, säger föräldrar, vars telningar den första skoldagen innevarande (juni) plötsligt förflyttades till Östersjöns södra strand.

Införandet av Berlitz-pedagogiken tog föräldrakollektivet (kunderna) s.m.s. å sängen.

- Detta slog ned som en blixt från klar himmel, vi har inte fått någon som helst förvarning, säger fru Mettan Ruda med yngste sonen Benjamin (5) å andra sidan köksbordet.

- Kann ich eine Karte für die Nachmittagsvorstellung am Sonntag bekommen, svarar hr pojken Ruda.

Frasen har en släng av Berlinisch över sig men är helt förståelig för Veckobladets skolreporter (som ändå bara hade B i tyska å realskolan). För den ömma modern är den dock helt obegriplig.

Kaos!
- Det var fullständigt kaos vid förskolan, när vi hämtade våra barn första dagen med det här åhittet. En del barn hade t.o.m. uppmuntrats av fröken (pedagogen) att byta till något mer tyskklingande namn. En Hasse hade blivit Heinz, och en Tina hade blivit Trude, förklarar fru Ruda.

­- Wann geht der Zug nach Kiel, kommenterar hr pojken Ruda moderns klagan.

- Ja, kila ut och lek du, svarar fru R. efter viss tvekan.

Frkn Vilmgård ser saken från den andra sidan och menar, att språk är nyckeln till framgång i livet.

- Se bara å detta med resor! För inte så länge sedan var det ovanligt med resor till länder som Ceylon och Rhodesia. Numera är det fler som reser utomlands än till Öland, trots bron.

Siamesiska!
Förskolans pedagogikskifte är bara s.m.s. i sin linda och kommer åtminstone att fortsätta under hela höstterminen. En månad ett språk, lyder huvudregeln.

- Allt är dock inte s.d.h. hugget i sten (oomkullrunkeligt). De barn vars familjer tänker sig till den tyskspråkiga delen av Alperna (höga bergen) under jullovet kan läsa en fortsättningskurs i tyska under december månad, säger frkn V.

- För övriga är det siamesiska som gäller - en idealisk förberedelse inför några veckor i solen och värmen, eller om man tänkt sig en framtid i massagebranschen, avslutar frkn förskolepedagog Vilmgård.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.