Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

DYR ÖVERVAKNING!
bråkmakare och helgvandaler vårda sitt yttre

Kameraövervakningen å allmänna platser som St. Torget, busstationen och Svenssonska lyckan har nu blivit så intensiv (närgången), att stadens kända bråkmakare och helgvandaler (hr yngl. Emil Ruda, hr f.f. Hildor Peterzohn m.fl.) tvingas lägga ut allt mer pengar å att vårda sitt yttre – frisörbesök, hudvård, klädinköp etc.

Enligt vad GV erfar, kommer de nämnda personerna att söka kommunala utgiftsbidrag med hänvisning till den uppkomna kamerasituationen.

Även hr polis Paulus Bergström lär ha planer å att söka förstärkta budgetbidrag till inköp av ny uniform, glansputsmedel till handklovarna och andra nödvändiga kostnader med anledning av den uppenbara risken att råka ut för utökad närbildsfotografering vid ingripanden mot de kriminella elementen i staden.
 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.