Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

FORNLÄMNING UPPDATERAD!

Den gamla skeppssättningen Läspe Stenar på Knislinge Klint har nu uppgraderats, så att den är i takt med sommartiden.

Sedan länge har det varit känt bland våra fornforskare (hrr Hagwald och Månsson) att övergången till sommartid medfört, att skuggan från sättningens stora sten i fören inte kommit att stå i söder vid middagstid utan först en timme senare, något som  gått s.a.s stick i stäv med skeppets d:o (stäv).

För att avhjälpa denna brist har frivilliga krafter bland ortens asatroende under den senaste veckan omflyttat samtliga stenar, så att sol, skepp och klocka åter är i harmoni med varandra. En interimistisk dispens från fornminneslagstiftningen beviljades av hr info.sekr. V. Helmersson, så att man slapp omvägen via Riksantikvarieämbetet



Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare



Om Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.