gronkoping.nu

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Pressmeddelanden
Grönköpings Veckoblad nr 5 2017

Veckobladet välkomnar på ledarplats Skolkommissionens betänkande – något förslag till förändringar i skolan har ju inte kommit på flera månader! Att elever skall lottas till populära skolor är GV dock tveksamt till och menar, att det vore bättre att lotta ut betygen; det skulle spara in kostsamma bussresor för eleverna.

Stadsrådet Joel Eriksson (S) misstänker - i likhet med president D. Trump - att han har blivit avlyssnad av politiska meningsmotståndare, sannolikt hr godsägaren Justus Brylén (M). Den avlyssningsapparatur som har iakttagits på Brylunda mosse har dock visat sig tillhöra Grönköpings Stor- & småfogelförening, som har låtit konstruera apparaten för att stadens vördade äldsta, fröken Sophie Liljedotter, skall kunna höra lärkan.

Fältjägarecorpsen utbildar sig för det moderna kriget, som ju förs genom dataintrång. Om man lyckas störa fiendesoldaternas mobilmottagning, så att de blir utan Facebook och Instagram, kommer de säkert att ge upp inom några dagar.
- Den övergripande försvarsplaneringen att Sverige skall kunna hålla ut en vecka ser alltså ut att hålla streck, säger befälhavaren, reservlöjtnant Napoleon Johnson.

Myntkaos!
Sparbanken har bråda dagar med alla kunder som kommer från när och fjärran för att växla in de mynt som snart blir ogiltiga. Banken har nämligen fortfarande kontanthantering, men det tar tid att kontrollera, att det inte förekommer någon penningtvätt. Korvhandlaren Carl Karlsson har tyvärr svårt att redogöra för vem som har köpt korvar av honom.

I Grönköping förekommer inget byggfusk: snickerifirman Gårdberg & Söner bygger både solitt och billigt och helt utan arkitekthjälp. Emellertid har man haft litet otur med den nya simhallen, som nu måste rivas. Helt överraskande har fukt spridit sig i byggnaden.

Konsulten Åke Schwung har fått ett miljonarvode för sitt nya värderingsbaserade koncept för hälso- & sjukstugan. Det geniala konceptet slår fast, att vården skall vara god, tillgänglig samt inte kosta för mycket.

Arg präst och språkpolis!
Pastorsadjunkten Amadeus Aftongård gör succé i TV-programmet ”Arga prästen”, där han tar församlingsmedlemmarna i upptuktelse.

-Varför ska bara kockar och snickare får vara arga? ’Det är minst lika befogat att vi själasörjare får ge utlopp för vår frustration över tomma kyrkor, säger pastorsadjunkten.

Språkpoliser behövs, de måste bli fler, de ska ha uniformer och de ska synas på gator och torg, menar f. majoren von Peiland. Frivilliga insatser räcker inte för att hejda den språkliga kriminalitet som breder ut sig och hotar ärans och hjältarnas språk.

Förvirrad trafik!
Det har blivit svårt att åka buss i staden, sedan hållplatserna auktionerats ut till stadens företag och döpts om. Linjen Stora torget - Kyrkogården heter sålunda numera Låsar & Tänger - Låsar & Tänger, sedan firman köpt in båda ändhållplatserna. Brylunda Svineri har stoppet bredvid Stadshotellet, och Gökmassivets konferenscentrum har gett namn åt hållplatsen vid hemmanet Kröken.

Fröken Sophie Liljedotter funderar på att ställa upp i Melodifestivalen nästa år, sedan hon blivit inspirerad av att se en äldre gentleman vid namn Ove tävla i årets uttagning.

Grönköping söker vinter- OS 2026 och utlovar ett hållbart evenemang med slalom på Gökmassivet och ishockey på Läspevallens månskensrink. Apotekare Clossemeyer står redo med de medikamenter som kan behövas, t.ex. mot astma.

För mer information kontakta:
Ulf Schöldström, redaktör för Grönköpings Veckoblad
Tel: 08-643 38 46 eller 08-30 83 43
Mobil: 070-535 16 67


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation