gronkoping.nu

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Pressmeddelanden
Grönköpings Veckoblad nr 7 2017

Under sensommaren synes Grönköping ha drabbats av en rad händelser, för vilka frågetecken kan sättas, åtminstone av illasinnade skandalblad i Skövde och liknande alster.

Sålunda har det påståtts, att en i trakten känd godsägare (M), tillika framgångsrik inom svineribranschen, skulle ha uppträtt olämpligt vid en kräftskiva; han lär nämligen ha berättat en vågad historia i damernas närvaro!

Lyckligtvis kan knappast någon av de närvarande dra sig till minnes vad som sades. Sannolikt var de fullt upptagna med skaldjuren och de drycker som dessa av hävd anses kräva. För säkerhets skull har hr Justus Brylén (M) bett om ursäkt för det inträffade, om det nu skulle ha hänt, vilket Veckobladet inte gärna vill tro, eftersom det hela rör sig om en i staden aktad medborgare.

Data på drift?
Det har också gjorts gällande, att känsliga data om stadens invånare skulle ha kommit på drift genom att kommunen s.d.h. outsourcat (hyrt ut) folkbokföringen till firma HP Datakonsult (som drivs av förre förrädaren Hildor Peterzohn). Ingen politiker har dessbättre känt till någonting om någonting, varför de alla måste ses som helt oansvariga. Bildbevis finns f.ö. på att de som skriver in känsliga data har bindel för ögonen, vilket verkar betryggande.

Bland de oväntade händelserna måste också nämnas, att ett planerat tyst test av katastroflarmet blev synnerligen ljudligt. Då testet genomfördes nattetid, torde dock de flesta ha legat i lugn och ro i sina sängar. Brand- & säkerhetschefen A. Lundstedt finner det tillfredsställande dels att larmet fungerade, dels att ingen fara egentligen förelåg. Att signalen ”Faran över” uteblev hade också sin naturliga tekniska förklaring.

Polislås upphandlade!
Vänner av ordning undrar, om upphandlingen av nya lås till polishuset har gått rätt till. Polis Paulus Bergström förklarar emellertid, att han av säkerhetsskäl har gjort en s.k. förenklad upphandling hos det lokala företaget Låsar och Tänger, eftersom det vore olämpligt om firmor i Hjo eller Skövde skulle känna till låskonstruktionen. Ingen möda har sparats. säger hr Bergström: han har ätit både lunch och middag med direktör Östberg på Låsar & Tänger för att försäkra sig om att låsen är bra.

Den årliga Gökdalsveckan blev som vanligt en succé. Alla deltagande politiker kunde berätta om någon närståendes sjukdom, Hr Brylen (M) kunde t. ex. berätta om hur avelsgalten Cupido kurerades av bataljonsveterinären Åkerström. Stadsrådet Joel Eriksson (S) lyste dock med sin frånvaro, eftersom han föredrog att göra en båtfärd uppför ån till Knisslinge för att skaka hand med vanliga människor.

Exportsensation!
Fru änkefru Pilzén, som länge framgångsrikt drivit sin servering Öl & Mat, går nu utrikes med konceptet Ö&M. Den kärva men samtidigt vänliga behandlingen av kunderna (”det skall inte vara mer där!”) slår an, inte minst i länder med drusrycksförbud.

Inspirerad av självstyrande bilar och båtar håller finskomakare Browall på att utveckla självgående skor. Prototypen måste dock justeras något, sedan Browall under en promenadpaus på Stadt blev hemkallad av fru Browall via fjärrkommando.

Nya jobb!
För att hjälpa nyinflyttade att finna sysselsättning återupplivar arbetsförmedlingen en rad gamla yrken som kittelflickare, flottare, amma och roddarmadam.

Månadens gästtyckare, frilansmeteorologen Fridolf Månsson, vill införa en regnliga i lokal-TV. Solligan gör bara vissa orter avundsjuka, och det är tvärtemot regn vi behöver för att fylla på grundvattnet, understryker hr Månsson.

För mer information kontakta:
Ulf Schöldström, redaktör för Grönköpings Veckoblad
Tel: 08-643 38 46 eller 08-30 83 43
Mobil: 070-535 16 67


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation