gronkoping.nu

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Pressmeddelanden
Grönköpings Veckoblad nr 9 2017

Det går fortfarande framåt för regeringen, konstaterar ledaren:

 ”Hr statsminister Löfven sitter allt stadigare å sin regering (S etc.),  i det att han uppenbarligen, efter vårt senaste n:ris utkomst, icke funnit anledning att avskeda minsta statsråd för vare sig försummelser eller bristandeinkompetens (kunskapsnivå).”

Grönköpings politiker är aktiva på hashtaggen #Not me, där de berättar, vad de inte tänker göra. Stadsrådet Joel Eriksson (S) vill t.ex. inte höja skatterna, och hr Justus Brylén (M) vill inte öka invandringen. Ledaren för Grönköpingsdemokraterna Wotan von Peiland är emot att våldsamma rörelser till höger om GD tar över gator och torg.

Amatörpolitikern Hilbert Florin förklarar, att detta är en del av en internationell trend. Sålunda har president Trump klargjort, att han är emot Washington, Nordkorea, mexikaner m.m. men lägger inte fram några positiva idéer.
 
Blev ej riksbankschef!
Det har väckt förtrytelse i Grönköping, att sparbanksdirektören Jules Vedbom inte fick efterträda hr Ingves, som i stället efterträdde sig själv. Hr Vedbom är en minst lika varm vän av inflationen som hr Ingves och motarbetar aktivt kontanthantering. Inte heller har Vedbom fått ekonomipriset till Alfred Nobels minne, trots att han i alla år har känt till att människor är människor och inte räknemaskiner.

Prisbelönt har däremot klippekonomen Donald Beaumaré blivit, då han mottagit Sparbankens pris till godsägare Bryléns minne. Visserligen hade hr Beaumaré underbetyg i matematik i skolan, och han har inte gjort någon teoretisk forskning, men han har i praktisk handling visat, hur det går till att tjäna pengar. T.ex. har han blankat lånade aktier för tre miljarder, återköpt dem för en miljard och därmed, enligt egen utsago, tjänat tre miljarder.

Stökigt i kyrkan!
Ungdomliga vandaler från Vimmelberga härjar i Läspekyrkan, spelar på orgeln och kastar psalmböcker på varandra. Kyrkoherde Hilarius Boklund har bett de sociala myndigheterna ingripa, men socialchefskan Wilhelmina Unill menar, att kyrkoherden bara vill utestänga arbetarklassens barn från helgedomen. Med pingpongbord och flipperspel i kyrkan skulle ungdomarna få en meningsfull sysselsättning, och man borde ta upp kollekt till gratis  kaffe och bullar i sakristian.

Gallra bland klappträna och spinnrockarna i hembygdsmuseet, råder kulturdoktorn Stig Berglund (som tog studenten i Hjo). I stället bör museet ge oss postkoloniala redskap för att omtolka vår egen historia.  En relevant fråga för oss moderna människor är om grönköpingsbor deltog i slavhandeln eller annekterade indianernas mark i USA.

Fetmaepidemi!
Även grönköpingsborna blir allt tjockare. Stadsdoktor A.T. Salvén har fått beställa kraftigare stolar till mottagningen och gjort ingångsdörren bredare. Patienterna bemöts givetvis med förstående och respekt. De klassificeras inte som tjocka utan som välväxta eller rundhyllta, och midjeomfånget mäts med ett elastiskt gummiband. Förkortningen BMI tolkas som  ”bör mätas inkännande” och inte som ”body mass index”.

Förre förrädaren Hildor Peterzohn har en ny affärsidé. Han bokar besökstider på sjukstugan i olika namn och  säljer sedan tiderna till behövande. Om röntgen behövs, skickas patienten till Brylanda Air Port, scannas vid incheckningen och kan därefter avboka resan och ta med sig röntgenbilden till sjukstugan.

Inga fixade matcher!
Idrottsklubben GISK:S fotbollslag har förlorat 16 matcher, men det är inte fråga om någon matchfixning, försäkrar lagledare Åke Schwung. Laget är helt enkelt inte bättre. Han välkomnar försök till mutor, eftersom  klubbens ekonomi inte tillåter, att spelarna får rimliga arvoden.

E-sport har blivit populär och ynglingen Kent Gårdberg berättar, hur man ska vara klädd, när man e-sportar: munktröja, baseballkeps och hörlurar.

För mer information kontakta:
Ulf Schöldström, redaktör för Grönköpings Veckoblad
Tel: 08-643 38 46 eller 08-30 83 43
Mobil: 070-535 16 67


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation