gronkoping.nu

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Pressmeddelanden
Grönköpings Veckoblad nr 2 2018

Det har gått ett halvt sekel sedan det händelserika året 1968. Många prominenta personer i Grönköping samlades därför till en galamiddag på Stadt för att högtidlighålla jubileet och utbyta minnen.

Kulturdoktor Stig Berglund( som tog  studenten i Hjo) mindes t ex hur han hade författat ett manifest på temat ”Det är alltid rätt att göra uppror”. Frkn Ada A:son Susegård stencilerade sedan manifestet och klistrade upp det på anslagstavlor och telefonstolpar. Grundrektor Ludvig Hagwald berättade om hur eleverna ockuperade Läspeskolan och skanderade: Länge leve ordförande Mao! Förre förrädaren Hildor Peterzohn (V) störde dock stämningen med att efterlysa mer revolutionär anda och engagemang i dagens frågor.

Osannolikt eller uteslutet?
Reservlöjtnanten Napoleon Johnsson manar politikerna att enas om formuleringarna om försvaret. Man kan t ex säga att ett osannolikt anfall inte är uteslutet eller att en utesluten attack inte är sannolik. Huvudfrågan synes vara, vem som har uteslutit ett anfall – vi eller fienden?
Fröken Ada A:son Susegård erinrar inför valet om att Miljöpartiet fortfarande finns, även om det inte har synts så mycket i media på sista tiden. Det är inte lätt att regera med en betongsosse som stadsrådet Joel Eriksson (S). Det borde i en feministisk regering vara ”varannan damernas” så att MP får bestämma varannan gång, menar Ada.

Nytt sjukvårdskoncept!
Alla problem på Hälso- & sjukstugan kommer att vara över, när det nya VOV-konceptet introducerats, säger konsulten Åke Schwung. Förkortningen står för Vård-Orienterad Vård, varigenom vårdapparaten inriktas på vården. Redan har man uppsnabbat patientflödet från mottagningsrummet till doktor Salvéns mottagningsrum  med 33 procent genom att minska mottagningsrummet till hälften.
Den humoristiska postmästaren Brunander anser dock att resultatet snarare blivit LOL (LäkarOrienterat Lidande och SOS (SysterOrienterat Suckande).
Självkörande fordon har gjort sin entré i staden. Det är Brandcorpsens ångspruta som programmerats att köra och spruta på egen hand. Vissa inkörningsproblem har inträffat, t ex att det kolrykande ångfartyget Grönköping I blev besprutat, men uppfinnaren Östberg är ändå vid gott mod.

Hart när fientligt uppköp!
Värre var att Östbergs firma Låsar & Tänger hotades av ett fientligt uppköp från Hjo. Lyckligtvis visade det sig vara fråga om en kinesisk affärsman vid namn Hill Ping Zong, som inte hade större krav än att få sitta i styrelsen och omgående  lyfta arvodet.
Arbetsförmedlingen har reformerats genom att föreståndaren Kent.Göran Pall har delats i två funktioner. Halva dagen hjälper han de arbetssökande att fylla i blanketter, och halva dagen besöker han arbetsgivare i staden. Till sin hjälp har herr Pall fått tre samordningsexperter, två strateger och en it-koordinator. Sex nya jobb  har således redan skapats!

Stadsäldsta förygnrad!
Stadens äldsta dam. fröken Sophie Liljedotter, har deltagit i lokaltelevisionens program ”Total uppdejtning” och föryngrats till oigenkännlighet. Förre majoren von Peiland bjöd henne genast på intim supé på Stadt. Och på Systembolaget nekades hon inköp, eftersom hon inte föreföll ha uppnått lagstadgad ålder.
Ett telefonbeställt semmelbak på inte mindre än fem ton avstyrdes i sista stund på Engla Sjödins Bag. & Conditori. Det rörde sig i verkligheten om femton (15) semlor till Skattekontorets eftermiddagskaffe på fettisdagen.

För mer information kontakta:
Ulf Schöldström, redaktör för Grönköpings Veckoblad
Tel: 08-643 38 46 eller 08-30 83 43
Mobil: 070-535 16 67


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation