gronkoping.nu

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Pressmeddelanden
Grönköpings Veckoblad nr 4 2018

Grönköpings Veckoblad nr 4 2018
Kommer presidenterna Trump och Kim till Grönköping för hemliga samtal? Det tror stadens innevånare i alla fall, sedan Gökmassivets konferenscentrum bokats och Fältjägarecorpsen försatts i beredskap för att säkra området kring hotellet. Konferensvärdinnan Agneta Palmodin (27) tiger dock som kinesiska muren.

Samtidigt rustar sig stadens näringsliv för ett eventuellt handelskrig och bojkott av amerikanska varor. På Sjödéns konditori använder man ändå inte jordnötssmör och tranbärssylt, och Stadshotellet anser, att bourbon bara är en dålig ursäkt för skotsk whisky. Fabrikören Östberg hoppas, att hans unika lås och tänger skall få undantag från ståltullarna.

Vem är liberalast?
På det inrikespolitiska planet tävlar grundrektor Hagwald (L) och  riksdagsman Krökén (C) om vem som är liberalast. Hagwald framhåller, att hans parti är troget både mot sina grundläggande värderingar (tillväxt, kärnkraft och NATO-medlemskap) och sina partiledare, och inte byter ut dem i brådrasket.
Krökén klargör, att centerns liberalism innebär att svåra beslut (t.ex. om flygande och köttätande) överlåts till individens samvete. Vad politikerna kan göra är att påpeka, att bränslet bör vara grönt och kossorna närproducerade. Och så måste vi förstås slå vakt om det svenska jordbruket.
På ledarplats välkomnar Veckobladet, att så många partier sluter upp bakom ordning och reda, att det knappast ens på ytterkanterna går att finna någon som talar för oordning och oreda i finanserna, invandringen eller tiggeriet.

Inget kulturstöd!
Grönköpings kulturnämnd har beslutat att inte dela ut kulturstöd till någon nyutkommen bok. Alltid var det något fel på  författarens kön eller hudfärg, genusperspektivet eller det politiska engagemanget. Korvmagnaten Carl Karlsson hade t.o.m i sin kokbok approprierat ett typiskt kvinnligt område (matlagning).
Ett välkommet genombrott  på genusfronten skedde dock i årets val av Miss Påskkärring. Förre förrädaren Peterzohn, som inkvoterats i tävlingen, vann nämligen över änkefru Pilzén och korades till Mister Påskkärring.
Vårmodet presenteras av trendoraklet Ada A:son Susegård. Det blir breda axlar och vida byxor för båda könen, solglasögonen ska vara transparanta, och sminket fördelas jämnt över ansiktet.

Posten överlastad!
Även posten i Grönköping har fullt upp med paket från Kina. Godsmagasinet och planen framför järnvägsstationen är överfulla, och all verksamhet är inriktad på att lämna ut paket. Sedan tullvaktmästare Ruda inkallats för att tullbelägga försändelserna, har dock anstormningen bedarrat. Det kan bli aktuellt att anordna loppmarknad på paket som inte hämtas ut.
Hållbarhet är det nya temat för ortens näringsliv. Sparbanken har givetvis sedan länge slutat att syssla med pengar, och den världsomspännande koncernen Öl & Mat säljer inte längre öl: möblemanget är inte hållbart nog för de bråk som ölkonsumtionen kan ge upphov till. Joelssons Missionsbokhandel röjer ut alla böcker och satsar i stället på datorer.

Sjukvårdsreform!
Ännu en reform är på gång på Hälso- & sjukstugan. Välkända sjukdomar får nya namn (helst något som slutar på -it) och inordnas under teman och flöden. Konsulten Åke Schwung slår fast, att ”vi måste tänka nytt” och ”vi måste våga arbeta på nya sätt” ( t.ex. homeopati och barfotaläkare).
Det traditionella kosläppet hos lantbrukare Månsson är  försenat på grund av den kalla våren. I stället anordnas andra släpp, t.ex av ånga vid kärnkraftverket Knisslinge 1 , höns på hönsavlaren Jönssons hönsstuteri, och en fånge  från finkan (f. förrädaren Peterzohn).


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation