Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

IN MOOD FOLKORISTA
(I folkton av Nils Ferlin)

p In transpiranto par Ludoviko Hagwaldo

Transpiranto

 

Svenska

Flørt arriveras,
et flørt ist nix mehr,
null interpretas soj juroj.
But toj wol´ aj stalka
in fimbul et ver
in tutt maj  vital bonsjuroj.
Maj korda ist toj,
toj korda ist maj
kum Postnord toj kord’ returneras.
Maj feelgood ist toj,
toj feelgood ist maj
et lipas tu, mandrom marteras.

Flørt istas sic surprisant superstrong,
stoppas baj nix in telluro.
Flos penetreras terræng di betong
wie solo sür feldt obskuro.      
Maj korda ist toj etc,

  Kärleken kommer,
och kärleken går,
 ingen kan tyda dess lagar.
Men dej vill jag följa i vinter och vår
i alla min levnads dagar.
Mitt hjärta är ditt,
ditt hjärta är mitt,.
och aldrig jag lämnar det åter.
Min lycka är din,
din lycka är min,
och gråten är min när du gråter.Kärleken är
så förunderligt stark,
kuvas av inget i världen.
Rosor slår ut ur den hårdaste mark
som sol över hårda gärden.
     
     
     
     
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pr
essklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation