Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

La bella Helén
(Den sköna Helen av Evert Taube)

In transpiranto par Ludoviko Hagwaldo

Transpiranto

 

Svenska

Nunk aj kantas di un altra paj
et di un altra kaj
et di memoar
von jugend long passé.
Ist la kanto di la donna
qvis in hardship et partaj
hat promessat
love ad dumpad fiancé.

  Nu jag sjunger om ett annat land
och om en annan kust
och om minnen
från min ungdoms flydda dar.
Det är sången om den kvinnan
som i glädje, nöd och lust
lovat älska
den hon redan svikit har.
     
Oj, maj darling peruit,
aj ist semper eremit
kum dolores, suktan
et maj trudelutt.
Mejbi kantas tu
kvam kant´ für moj
einmal in Tabalkén,
maj amata,
maj superbell Helén.

  O, min älskling i Peru,
jag är alltid ensam nu
med min sorg, min längtan
och min melodi.
Kanske sjunger du
som förr du sjöng
för mig i Tabalqén.
O, min sköna,
min älskade Helén.
     
     
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pr
essklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation