Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Loj pippoj migrantoj
(Flyttfåglarna av Johan Ludvig Runeberg)

In transpiranto par Ludoviko Hagwaldo

Transpiranto

Voj gastoj migrantoj in playa extern,
qvand retrospekteras Voj pajan patern?
Qvand flos kamoufleras
in farsakanjona,
et brook irrigeras
la vegetationa,
dann wing eleveras,
dann kommt minimal;
niemand dirigeras
in kaos global;
loj fündas egal.

Loj fündas la Thule di soj nostalgi,
qvo vera offertas loj cost & logi,
qvo büst di fontanoj
kaputt animeras,
et branschoj di granoj
von lajban suffleras,
qvo herz fantasias
baj midnajt solej,
et love amnesias
baj trall et galej,
qve long istat way.

Svenska

I flyktande gäster på främmande strand,
När söken I åter ert fäderneland?
När sippan sig döljer
i fädernedalen,
och bäcken besköljer
den grönskande alen,
då lyfta de vingen,
då komma de små;
väg visar dem ingen
i villande blå;
de hitta ändå.

De finna så säkert den saknade nord,
där våren dem väntar med hydda och bord,
där källornas spenar
de trötta förfriska,
och vaggande grenar
 om njutningar viska,
där hjärtat får drömma
vid nattsolens gång,
och  kärleken glömma
vid lekar och sång,
att vägen var lång.

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pr
essklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation