Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

PAJ TU GLORIOSA
(Land of Hope and Glory av A.C. Benson)

In transpiranto par Ludoviko Hagwaldo

Transpiranto

 

Svenska

Paj tu gloriosa,
mutter libertin!
Wie kann noj toj rosa,
noj qvis istas toj glin?
Plus et plus extensa
expanderas toj front.
Gott qvis schenk´ potensa
Fak toj plus mastodont!


  Land of hope and glory,
mother of the free!
How shall we extol thee
who are born of thee?
Wider still and wider
shall thy bounds be set.
God who made thee mighty
make thee mightier yet!
     
     
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pr
essklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation