Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

SUMMER MINIMAL
par Tomaso Ledino
(Sommaren är kort)

In transpiranto par Ludoviko Hagwaldo

Transpiranto

 

Svenska

Summer minimal.
Major ist wæck in squal.
Doch nunk ist present,
ergo grabba,
heute brillas solett.
Herbst arrivas strax,
kvam vento speedas max,
sic auskulta moj.
Mejbi solo heute brillas solett.

  Sommaren är kort
Det mesta regnar bort.
Men nu är den här,
så ta för dej,
solen skiner idag.
Hösten kommer snart,
det går med vindens fart,
så lyssna på mej.
solen skiner kanske bara idag.
     
     
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pr
essklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation