Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

GRÖNKÖPINGS SPARBANK Å GLID!
Vertikal flytt blir aktuell!

Grönköpings sparbank - nu på väg till Molnet!

Var skall Grönköpings Sparbank slå ner sina bopålar? Se där finansvärldens stora ”on dit” (snackis) just nu. Man hade man ju bestämt sig för en räntabel flytt till Hjo, när såväl kunder som aktieägare satte sig å tvären.   Men sådana perifera särintressen  kunna inte få inverka å bankens strategiska beslut, säger hr sparbanksdir. Vedbom. Så snart går flyttlasset, frågan är bara – vart. Hit eller dit eller uppåt?

Finansiell asyl i Hjo – undan hr skattechefen Ramstedts allt olidligare avgifter för kommunal livräddning vid nästa bankkris – hade Grönköpings Sparbank beviljats redan före sommaren. Och häromdagen skulle flytten bliva av. Inhyrda flyttkonsulter skulle just börja nedmontera det ståtliga huvudkontoret för att – sten för sten – lasta detsamma å alla de lastbilar som väntade framför huvudentrén vid Rådhustorget. Och dagen därå skulle det hela åter monteras ihop å en prestigeladdad gatuadress i Hjo.

Äldst argast!
Men alltsammans fick dock inställas, då arga kunder och aktieägare plötsligt satte sig å tvären. Argast var Grönköpings vördade stadsäldsta, frkn Sophie Liljedotter, som äger en aktie i banken, ett arv från mormodern, samt har flera hundra kronor å sparbanksbok, ett arv från samma mormoder.

- En vill inte att ens slantar skola iväg till Hjo, säger en uppretad frkn Liljedotter till GV:s utsände, då har en kanske sett sina pengar för sista gången. För i Hjo bor det så mycket konstigt folk – tag bara en av bankens styrelseledamöter! – så där äro pengarna inte säkra.

Vidare hotar frkn L. med att läxa upp hr sparbanksdirektör Jules Vedbom vid nästa bolagsstämma, om han inte håller sig kvar i Grönköping.

- Man känner ju honom bara alltför väl; i kindergarten å sin tid skulle lille Jules hela tiden springa bort. Så vi i personalen fingo ständigt leta upp honom för att, i örat, leda honom tillbaka, minns frkn L.

Överallt & Ingenstans!
Även en huvudkontorsflytt till skatteparadiset Visingsö är problematisk. En sådan skulle reta upp den argsinte hr fackordförande T. Lundblad, som hotar att då ta ut hela strejkkassan från Fackets sparbanksbok.

Dock har hr sparbanksdir. Vedbom, tillsammans med stadens slipade hr advokat Donald Beaumaré, nu kommit fram till var banken skall ha säte och huvudkontor: Överallt & Ingenstans!

Banken skall alltså ha sitt säte i Molnet, högt över alla kunderna. Uppe i Molnet äro ändock alla digitala data över bankens tillgångar och skulder belägna – alltså i princip hela banken. Och med ett sådant säte blir banken oåtkomlig för alla myndigheter, Grönköpings eller Hjos eller rentav Kgl. Huvudstadens!
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.