Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

GLATT BESKED TILL MÖDRAR
Kurs i busförlossningar erbjuds!


Glada kursdeltagare. Hr kursledare Bolin t.h.

En ständigt ågående ambition att ligga icke bara i utan helst före fronten för förbättrad samhällsservice utmärker förvisso vårt kommunala Grönköpingsstyre! Nu meddelar hr infosekreterare Viking Helmerson att Grönköping som första stad snart kan erbjuda busförlossningar!

- Även gr-v-da kvinnor har behov av att åka buss. I de fall då gravitationen har fortskridit in i slutfasen, och transporten syftar till att ta sig till en lämplig plats för förlossning, har vi noterat, att det kan finnas en risk för att hr Oscar ”Bus-Oscar” Bolin icke hinner fram till hållplatsen vid Hälso- & sjukstugan i tid, konstaterar hr Helmersson.

-Därför kommer vi nu att erbjuda intresserade målgruppskvinnor en kurs i busförlossning med hr Bolin som kursledare. Ett viktigt inslag kommer att vara s.k. signalsystemskompetens. Sålunda betyder ett tryck å knappen för avstigning, att passageraren önskar avstiga å nästa hållplats, medan tre snabba tryckningar meddelar, att kvinnan kommer att nedkomma med ett barn inom de närmaste minuterna.

Signalera tydligt!
- Det är viktigt att kunna å rätt sätt identifiera sig såsom den vilken är i barnafödande. Genom tydliga viftningar med båda händerna över huvudet, och gärna även vokala signaler, skall man kunna få hr Bus-Oscar att snabbt uppfatta å vilken passagerarplats barnafödande är aktuellt. Man får å kursen även öva att andas i den tratt med lustgas, vilken nedfaller från taket å den plats där den h-v-nde sitter.

Vid aktivering av förlossningsrutinen stannar bussen, och hr Bolin meddelar tydligt i högtalarsystemet, att förlossning ågår, samt att detta kan orsaka viss försening. Därefter varskor han jourhavande barnmorska och förlossningen genomförs å sedvanligt sätt.

Postmästarwitz!
Vissa tvivel har dock uttryckts i staden mot reformen. Sålunda yttrade hr postmästare P. Brunander häromdagen: ”Den förlossningen kommer nog att gå å lösa Boliner”, vilket väckte stormande jubel å postkontoret, när väl sinnrikheten i ordleken hade insetts av de köande.

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.