Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

LÄSPEAKADEMIEN NYRENOVERAS
Hög beskyddare griper in!


Läspeakademiens höge beskyddare agerar

Som Veckobladet tidigare har kunnat rapportera är Grönköpings Läspeakademi helt oberörd av skandaler och sitter icke i knä å någon utomstående (se bildbevis i sistlidna januarinumris).

Trots detta har det person och person emellan ryktats, att Läspeakademiens höge beskyddare, borgmästare Mårten Sjökvist (f.d. RVO) skulle överväga att företaga vissa ändringar bland de livstidsvalda ledamöterna, varför vår kulturreporter uppsökt hr borgmästaren i residenset.

- Man kan icke vara nog försiktig i dessa kulturprofilerade sammanhang, understryker hr borgm. S., urban som alltid.

Klarar skivan!
- Visserligen har jag ingenting att invända mot huru Akademien hittills har s.d.h. ryktat sitt värv (klarat skivan), men det vore skada, om någon ex.vis skulle misstänka, att det årliga tilldelandet av Akademiens stora pris till min dotters fästman, hr skalden och ledamoten A. Vestlund, icke vilade å  helt objektiva grunder, säger hr borgm. S.

-Själv vet jag, i likhet med alla GV:s läsare, att Alfred söker sin like som skald - huru har vi icke genom åren skrattat åt hans fyndiga julklappsrim – men onda tungor kan ju komma i omlopp för det minsta.

- Det kan därför vara lämpligt att låta Alfred taga en v.m.k tajm-out (sitta på bänken), och det gäller också den f.n. tämligen ständige sekreteraren hr kulturdr Stig Berglund (s.t.s. i H.).

Stadsäldstan tar över!
- Till ny ständig sekreterare ämnar jag utse vår vördade stadsäldsta, frkn Sophie Liljedotter. Ingen torde vara lämpligare och ständigare än hon, då hon ju alltid varit med oss, så länge någon kan minnas, och därtill, enligt egen utsago, har  klara minnen från tjusarkonungen Gustav III:s dagar.

- Hon är också helt opåverkbar av ovidkommande hänsyn, enär hon dels är särdeles envis, dels helt enkelt kan bortlägga sin hörlur, när hon inte vill lyssna på andras argument, tillägger hr borgmästaren.

- I övrigt torde det ligga i tiden att öka det kvinnliga inslaget i Läspeakademien. Min k. maka Tekla (f. Sparfhöök) har lett ett flertal läsecirklar inom damklubben Idun, och min zittraspelande dotter Irma är också beläst, så det ligger nära tillhands, att de får träda till. En annan stark kandidat är frkn Ada A:son Susegård, vilken, som bekant, hör till våra framträdande lokala pennskaft och dessutom lagar god mat och har knytblus.

Ingen jävlighet!
- Sist men icke minst ämnar jag insätta hr advokaten Donald Beaumaré i Akademien. Det kan behövas någon som håller reda på att det inte förekommer någon jävlighet (fusk) och vid behov kan utreda, vad som har hänt och bortförklara det på ett övertygande sätt, avslutar hr borgm. Sjökvist
 
Såväl hr Vestlund som hr Berglund tar sina förlorade ledamotskap med jämnmod.

-Det kan vara skönt att slippa ärtsoppan på Stadt varje torsdag, säger de med s.g.s. en mun och tillägger, att de räknar med att kunna hålla sig à jour (upp-till-datum) med vad som händer i Akademien genom frkn Irma och frkn Ada, fästmö resp. sam-& särbo som damerna är i förhållande till herrarna och vice versum.Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.