Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

LÄSPELÖPET RÄTTVISEKVOTERAT
Motionsallergiker medaljerad!


Inkvoterade skidlöpare å plats nr:is 5-8

Vid det traditionella Läspelöpet användes i år för första gången i det ärevördiga skidloppets historia en rättvisemärkt kvotering. Denna genomfördes å så vis, att de deltagare vars test- & träningsvärden å förhand hade bottennoterats lottades in bland de tio bästa, när den officiella prislistan fastställdes.

Lyckligtvis medförde dock inte detta, att den traditionella segraren, hr res.löjtn. Napoleon ”Nappe” Johnson, fråntogs sin ärligt vunna plats överst å prispallen.

Något överraskande, ehuru strikt kvoteringslogiskt, fick han emellertid sällskap å pallen av frkn konferensvärdinnan Agneta Palmodin (27) som silvermedaljör och hr kulturdoktor Stig Berglund (s.t.s. i H.) som bronsd:o. Frkn P. och hr B. hade inkvoterats i kategorierna kvinnlig idrottsamatör resp. kulturmanlig motionsallergiker.

Tränar mindre!
-Denna sjukt uppmuntrande framgång kommer att sporra mig till att inför kommande års tävling ytterligare dra ned å min redan grymt minimala förberedelseträning, för att å så vis säkerställa en minst lika förmånlig placering i den gynnade kvoteringsgruppen, kommenterar en hart när glädjestrålande hr dr Berglund direkt efter den högtidliga prisutdelningsceremonin.

Fru änkefru Pilzén, som å grund av sin välbehandlade astma väntades komma bland de främsta skidlöparna, hamnade å detta sätt utanför prispallen men förlänades som tröstpris en tub av hr apotekare Clossemeyers läppsalva Clossebol.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.