Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOBELLARE I GRÖNKÖPING
- var hr Mr Dylan sig själv eller ej?


Hr Mr. Dylan med sångmö, alt. hr H. Peterzohn

Nobelpristagaren hr Mr. Bob Dylan väntas i månadsskiftet framträda i Kgl. Huvudkommunen. Emellertid tyder vissa tecken å, att han i hemlighet redan har anlänt till det här landet (Sverige).

Hr Mr. D. lär näml. ha varit synlig här i staden häromdagen, då han av ett trovärdigt vittne (hr pop- & rockexperten Micke Jigebring) blev iakttagen i Storgatsbacken. Där kom han bärande å sin gitarr, under det att han nynnade, karakteristiskt småfalskt, å en för honom typisk (d.v.s. inte alltför komplicerad & tillkrånglad) melodi.

Enligt vad GV har kunnat utröna, har inget framträdande av hr Mr. Dylan blivit annonserat i GV:s lokalupplaga, och inte heller har några affischer om något sådant synts till ute å staden. Dock lär han vara täml. tillbakadragen till sin privata natur, och det torde inte kunna uteslutas, att han tänker dyka upp som hemlig gäst t.ex. vid något framträdande av restaurangduon Ström & son å Stadt.

PRESSTOPP!!!
Strax innan pressläggningsögonblicket nås vi av uppgiften, att ett annat ögonvittne skulle ha sett hr f. förrädaren Hildor Peterzohn i ett större varuhus i Skövde, där han inhandlade en svart, krullig peruk samt ett par mörka solglasögon.  

Detta skulle ju kunna vara ett rent sammanträffande, men ytterligare omständigheter pekar dessvärre å, att det måste föreligga en eller annan uggla i s.d.h. mossen. Mitt under själva pressläggningen meddelas det näml., att hr polis Paulus Bergström har lagt lagens vantar å hr f. förr. P., vilken blev tagen å bar gärning då han var å väg att leverera mottagna beställningar å h-mbr-nda drycker. Hr P. hade maskerat sig, och varorna hade han gömt i ett i övrigt tomt gitarrfodral.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.