Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR APRILNUMRET AV GV 2018

HR KYRKOHERDE
 Hilarius Boklund undersöker för närvarande, om det är möjligt att utsända kyrkans söndagspredikningar från högtalare i kyrktornet, så att fler än de ytterst fåtaliga gudstjänstbesökarna får möjlighet att höra tröstens och den andliga visdomens ord direkt från predikstolen.

JAG VAR NAIV
erkänner hr t.f, ekonomichef Elmer Jigebring och förklarar vidare att, om han verkligen hade förstått att den av kommunen anlitade datafirman HP Network Business skulle sälja vidare alla interna e-postadresser och nätbaserade sekretessdokument till främmande makt, hade han självfallet icke betalat fullt så många kommunala miljoner för de utlovade konsulttjänsterna.

EN STRÖMMINGSTJÄNST
med hög kapacitet introduceras i dagarna i Grönköping. Kunderna går bara in på vår hemsida och anger hur de vill ha sina fiskar; varma, kalla, stekta, inlagda o.s.v.. En timme senare kan de upphämtas färdigpaketerade i butiken, meddelar en stolt hr konsumföreståndare Hakon Icander.
 
VISDOMS-
tändernas roll i kunskapssamhället är temat för ett föredrag av hr tandläkare Gilbert Klavander i Läspeskolans Aula nu å söndag kl 18.00. Fri entré.

FOSSILFRITT
föreslår frkn hemkonsulenten och talröret Ada A:son Susegård (MP) att det snarast skall bli i Hembygdsgårdens museum, och att objekten lämpligen överförs till  Naturhistoriska Riksmuseets geologiska samlingar i huvudkommunen (Sthlm).

EN INFLUENCER
är en person som har skapat sig kändisskap å internätet, varigenom hen (vederbörande) hoppas kunna påverka sina v.m.k. följare å olika sätt, och inte någon som sprider influensa, meddelas det å GV:s förfrågan från Hälso- & sjukstugans telefonrådgivning.

MED ANLEDNING
av lokalupplagans meddelande, att fru borgmästarinnan Tekla Sjökvists (f. Sparfhöök) byst kommer att avtäckas nästa vecka i Rådhusets entré, får GV å förekommen anledning meddela, att det end. rör sig om en av hr bildhuggare Fidias Berglund förfärdigad gipsskulptur.Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.