Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR SEPTEMBERNUMRET AV GV 2017

O-UTSOURCAD
(ej i främmande händer) bör all känslig verksamhet inom staden vara, yttrade hr postmästare P. Brunander häromdagen med ett underfundigt småleende. Det torde vara överflödigt att säga att denna rent internationella witz senterades livligt, när den väl förståtts av postkunderna.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”ansvarsfull” som egenskapen att veta, när man är precis lagom festligt onykter.

EN NYSKÖRDAD
jättepotatis (av sorten Karl-Edvard) har lämnats in å vår lokalredaktion i Knisslinge. Det märkliga med denna knöl är, att den inte alls liknar något annat än just en helt vanlig potatis.

VINDKRAFTVERKET
å kommunhuset har inte levererat förväntad effekt och kommer nu därför på försök att flyttas ut på taket.

GRÖNKÖPINGS
civilförsvar meddelar att dess utbildning av sökhundar kommer att kompletteras med en dito för raskatter.

EN PIGTITTARE
har ertappats å s.m.s. bar gärning, då han ihärdigt stirrade å hr & fru borgmästare Sjökvists trotjänarinna frkn Lina, då hon bytte gardiner i residensets fönster åt  Stora Torget.

ÄGG
som innehåller Fipronil lär ej ha sålts i Grönköping erfar GV. Dessa skall dock ej alls vara farliga att äta, men enär de orsakar skador å levrar m.fl. inre organ bör man avstå från att äta dem, enligt myndigheterna.

- De konsumenter som ej vill köpa de giftiga äggen kan med förtroende köpa sina ägg av mig. Jag kan försäkra, att jag aldrig använt det aktuella bekämpningsmedlet, utan jag håller mig som alltid till min gamla dunk med DDT, väl beprövat sedan länge, säger hr hönsavlare Jönsson i Knisslinge.


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.