Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NYTT KONSULTKONCEPT Å HÄLSO- & SJUKSTUGAN!
Känd konsult räddar vården!

Här har processflödet avstannat!

Alla ev. problem å stadens Hälso- & sjukstuga kommer snart att vara ett minne blott! Det lovar den kände konsulten Åke Schwung, som nu introducerat konceptet (geniala idén) Vård-Orienterad Vård (VOV, på engelska uttalat WOW).

Tidigare har man arbetat enligt metoden TOTT (Total Tillfredsställelse), som dock visade sig alltför svår att mäta, varför man övergick till konceptet BOB (Bättre Och Bättre), som dessvärre icke höll vad det lovade.
- VOV är dock någonting helt annat, förklarar hr konsulten S., när han tar emot i sitt nyinredda kontor på sjukstugan, där han sitter mitt i v.m.k. smeten och kan övervaka implementeringen (hur man gör).
- Ordet ”vård” kan ju beteckna dels själva vårdapparaten, dels produkten av densamma, d.v.s. vårdåtgärderna. Vi knyter nu samman de bägge begreppen, så att vården (apparaten) inriktas på vården (produkten) och även vice versum. Med denna direkta korrelation blir det enklare att studera processflödena och mäta deras kostnadseffektivitet, givet en avtalad kvalitet.

Processflöden!
- Som ett konkret exempel kan jag nämna, att vi har studerat patientflödet från väntrummet till dr Salvéns mottagningsrum, Vi fann därvid, att de patienter som satt längst bort i rummet i genomsnitt behövde 12, 1 sekunder för att gå från stolen till doktorns dörr, och hela 20,8  sekunder, om de hade käpp eller rullator.
- Genom att krympa ytan i mottagningsrummet till hälften uppsnabbade vi flödet med inte mindre än 33 procent! Enkelt uttryckt kom vårdapparaten (dr Salvén) och vårdprodukten (undersökningen) betydligt närmare varandra, vilket är hela syftet med VOV.

Onödigt prat!
- Självfallet finns det också rationaliseringsvinster att göra i vårdens (dr Salvéns) patientbemötande (ex.vis onödigt prat om hälsan, väder och vind m.m.), utan att vården (produkten) blir sämre för det, och det tar vi nu itu med, avslutar hr Schwung med smittande entusiasm.
Postmästare Brunander, med vilken dr Salvén brukar spela priffe, säger dock till Veckobladet, att resultatet av VOV-reformen snarare tycks vara LOL (Läkar-Orienterat Lidande) och SOS (Syster-Orienterat Suckande).
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.