Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

OLÄMPLIGA NAMN Å BROTT
Många känner sig utpekade!


Fru Ebberöd i sedlig klädsel

Det har under senare tid diskuterats om  ordet ”hedersbrott” bör användas, emedan det, enligt vissas åsikt,  skulle utpeka vissa nyare samhällsmedborgare å ett diskriminatoriskt (elakt) sätt.

Denna kritik röner nu ett livligt instämmande från flera andra befolkningsgrupper, som känner sig förfördelade av olämpliga brottsrubriceringar.
- Ordet ”bokföringsbrott” är helt oacceptabelt, enär det låter påskina, att alla vi som sysslar med bokföring och revision skulle vara några v.m.k. skummisar, när vi endast sysslar med kreativ bokföring, säger sålunda hr revisorn Karl-Axel Nöjdeman indignerat.
Hr klippadvokaten Donald Beaumaré vill utmönstra ordet ”skattesmitning”.
- Det är alltid de rika som beskylls för detta brott, och detta utpekande är mycket smärtsamt för dem. Att det skulle vara brottsligt att vara klok och förutseende och placera pengarna i Panama, Bahamas m.fl. stater som uttaxerar mindre skatt, är en tanke som endast kan upprinna i förvirrade politikerhjärnor, fastslår hr adv. B.

Sedlighet bra!
Fru skolmåltidshusor Gull-Marie Ebberöd har starka invändningar mot ordet ”sedlighetsbrott”.
-  Skulle det vara kriminellt att vara sedlig? frågar harmset fru E., som bekant en av initiativtagarna till den årliga Grönköping Pryd Festival, då alla stadens sedlighetsvänner samlas i en anslående parad.
-Osedlighetsbrott skall det heta, och dryga böter bör drabba de osedliga, såväl män som kvinnor, understryker fru E.
Önskemålen från de nämnda grupperingarna, liksom från andra kränkta och drabbade, kommer att tillställas hr borgmästare Mårten Sjökvist för beaktande i den lokala rättskipningen.


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.