Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

POLISEN PRÖVAR NYA GREPP
Rappade budskap går fram!


Hr polis B. – rappare än någonsin!

Förslaget att polisen bör samarbeta med rapparna i kampen mot ungdomskriminaliteten har mottagits positivt av hr polis Paulus Bergström, som alltid har – som det brukar uttryckas - ”legat i framkant”, när det gäller nya metoder i det polisiära arbetet.


- Rapparna är nämligen – har vi erfarit - levande auktoriteter bland ungdomarna, och kan vi få rapparna över på vår sida, är mycket vunnet, säger polis Bergström, som redan vidtagit en rad åtgärder för att komma i kontakt med de mest aktiva rapparna i Grönköpingstrakten, nämligen hrr ynglingarna E. Ruda och E. Björnberg.

Hur har ni tänkt att det här ska gå till?
-
Så fort nåt tokigt händer, som vi kallar kriminellt
så vädjar vi till rapparna och talar till dem snällt
och ber, att de ska rappa något vänligt men förmanande,
nå’t ungdomar på glid till goda medborgare danande.

Men vad är det som gör att rapparnas budskap går fram?
- Jo, uttryckssättet - som är sammankopplat med musiken.
Taktfast men poetiskt, det är själva metodiken!
Och sedan skall man låta riktigt ilsken och förtruten.
Och rimmar orden här och där, så är triumfen gjuten!

Men vad ska man säga då? Det får ju inte vara hipp som hopp?
- Det bör ju vara något som får kids att tänka rättare.
Sen ska väl själva brottsbekämpningen bli lite lättare.
Nå’t rytmiskt och nå’t fängslande som håller kidsen stilla
som både mogna människor och ungdomar kan gilla.

Men det låter verkligen som en utopi?  
- Att både va’ rebellisk och moralisk är en nyckel.
Att ställa sig på de förtrycktas sida utan hyckel,
men samtidigt och omärkligt ta fyra steg tillbaka,
Det är att både äta och ha kvar av denna kaka!

Så avslutar hr polis Bergström den intressanta intervjun, som visar att samarbetet med rapparna torde komma att gå s.d.h. som en dans.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.