Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

MÅNADENS GÄSTTYCKARE
STIG BERGLUND
kulturdoktor (S.T.S. I H.)

GALLRA I MUSEET!
Nu måste Hembygdsmuseet verkligen gallra i sina samlingar! Jag var  där nyligen, och vad fick jag se? En stor mängd klappträn och spinnrockar och annan bråte från Grönköping m.o. Men var fanns de arabiska klappträna? Var fanns de grönländska spinnrockarna?
I stället fanns där en hel avdelning ägnad stadens grundläggare, kung Erik Läspe  Halte, som levde på 1200-talet. Varför skall vi veta något om honom? Är han fortfarande relevant för oss? Vi vet ju inte ens säkert, om han grundlade Grönköping!

Så kan vi helt enkelt inte fortsätta i den globala byn. Vi måste få in de främmande kulturerna i vår vardag, så att vi kan få postkoloniala redskap att omtolka vår egen historia. Deltog grönköpingsbor i slavhandeln? Beslagtog utvandrade släktingar till oss indianernas mark i Norra Amerika?
Nej, bränn upp klappträna och spinnrockarna och ställ de relevanta frågor som vi som lever just nu vill ha svar på. Då kan hembygdsmuseet stå mitt i vår samtid och inte nostalgiskt blicka tillbaka mot  den oupplysta gårdagen.
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.