Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

UPPRÖRANDE FUSK I HÖGSKOLEPROV!
Felaktiga svar utläckta!

Högskoleprov i Läspehögskolan

Ett omfattande och förvärrat fusk vid högskoleproven i Grönköping har uppdagats. Att frågorna läcka ut i förväg är inget nytt – men numera läcka även svaren ut, mot kontant betalning. Och dessvärre äro de utläckta svaren fel!

- Vi började s.m.s. ana ugglor i vassen helt nyligen, då de tidigare så misstänkt briljanta resultaten i proven plötsligt byttes i sin raka motsats. Visserligen veta vi, att skolkunskaperna i samhället äro å nedgående, men detta tvära kast förbryllade oss, berättar hr högskolerektor Ludwig Hagwald.

-Tag ex.vis provfrågan ”Vilka äro Hallands floder?”, vilka tidigare provkandidater brukade kunna som ett rinnande vatten. Men nu svarade de allra flesta fel, därtill med samma felaktiga svar, nämligen: Fiska, Ärtan, Missa, Lagom, avslöjar hr rekt. H. (Rätt svar är Viskan, Ätran, Nissan och Lagan, GV:s anm.)

Upprörande!
- Det är upprörande, att så många provkandidater uppenbarligen ha skaffat sig svaren i förväg, och särskilt upprörande att den som tillhandahållit svaren själv är så okunnig, säger hr H., som ändock gläds åt att åtminstone de rätta svaren kunnat hemlighållas.

Hr konsulten och inhyrde administrative chefen, hr f. förrädaren Hildor Peterzohn, har en mera förnuftsbaserad syn å problematiken.

- När det visat sig, att fusket var till de fuskandes egen nackdel, ser jag inga problem. För övrigt äro både geografi och matematik svåra ämnen, så att fel svar kommo i omlopp är väl inte så konstigt, menar hr P., som själv å sin tid underkändes i båda dessa ämnen vid sin avgångsexamen från Grönköpings Folkskola.


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.