Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

VAD HÄNDE Å OMTALAD KRÄFTSKIVA?
Ingen gäst vill eller kan vittna!

Den åtminstone inledningsvis glada kräftskivan

På en större fest nyligen med åtskilliga inbjudna av stadens celebriteter (kräm de la kräm) närvarande, uppges en herre – möjligen en hr svineridirektör Justus Brylén - ha berättat en, som det uttryckts, ”mycket vågad historia” – och detta i flera damers närvaro! Blamagen (klavertrampandet) skall enligt vissa källor ha skett vid en traditionell s.k. kräftskiva på Grönköpings Gille.

Händelsen har rapporterats i ett skandalblad i Skövde och där betecknats som ”verbalt ofredande”, men GV tar givetvis avstånd från detta flagranta (oförskämda) angrepp på en känd Grönköpingsbo m.h.t. till avsaknaden av säkra vittnesmål från trovärdiga personer.

Någon polisanmälan mot tilltaget, som åstås ha haft sin rot i ett väl generöst alk-h-lintag, har inte gjorts, men hr polis Paulus Bergström har ändock försökt utreda händelsen och därvid – som han uttrycker det – ”vänt på varje sten”.

Ingen krisgrupp!
- Varför ingen vill vittna i ärendet kan ju ha många skäl. Några kan t.ex. ha blivit så chockade av historien, att de drabbats av en kris, något slags trauma (mental åverkan) som medfört en verbal oförmåga, vilken icke är sällsynt i sådana här fall, enl. vad fru sociopsykolog Frida Pjälterud.Glad har sagt till mig.

Mot detta talar dock – såvitt polis B. känner till – att inga nya krisgrupper har anmälts till registrering hos kommunens krishanteringsmyndighet.

- En annan möjlighet är att de flesta andra festdeltagarna varit så upptagna av kräftorna och de drycker som dessa kräver, att de inte lagt märke till olika former av avvikande beteende.

Bra historia?
- En tredje möjlighet, som visserligen inte är särskilt trovärdig, men dock inte utan vidare kan uteslutas, är att de festdeltagare som stod hr Brylén närmast tyckte, att historien var under omständigheterna acceptabel - ja, rent av underhållande. Hr bataljonsveterinär O. Åkerström har m.e.m. antytt detta, men så är han ju från sin yrkesverksamhet van vid tillvarons s.a.s. animala aspekter.

-Polis Bergström har dock noterat, att hr Brylén offentligt bett om ursäkt för det han kan ha sagt, men eftersom ingen har velat vittna om vad som skett, krävs nu att han till polisen inlämnar en noggrann beskrivning av anekdoten, om en rättslig prövning skall kunna komma till stånd.
 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.