Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

FLAGGSTÅNG VAR EJ KONSTVERK
Blåslampa vållade missöde!

Den aktuella flaggstången t.h., medan den ännu var oböjlig

Den slokande flaggstången utanför Rådhuset, vilken allmänt troddes vara en ny konstinstallation av hr konstmålare Malte Janzzon, och som i egenskap av en sådan även blev recenserad i uppskattande ordalag i GV:s lokalupplaga av hr kulturdr S. Berglund (s.t.s. i H.), har nu visat sig vara någonting helt annat, näml. ett rent missöde.

Hr målarmästare Ferdinand Nöjman hade fått i uppdrag att måla om flaggstången, som är av en helt modern modell (glasfiberarmerad plast). För att underlätta borttagningen av den gamla färgen värmde han densamma med en blåslampa (efter att först ha fällt stången till marken), för att densamma skulle gå lättare att skrapa bort.

Då hr N. hade bearbetat halva stången med blåslampan, ringde det emellertid plötsligt i hans mobila telefon, varför han blev stående en god stund med telefonen i ena handen och blåslampan i den andra.

Upptagen av mobil!
Dessvärre stängde han inte av den senare (möjl. eftersom det svårligen lät sig göras med en hand), och, vad värre var, tänkte han inte heller (upptagen som han var av det engagerande tel.samtalet) å att rikta lågan bort från flaggstången.

Detta medförde, att den armerade plasten i flaggstångens mittparti blev fullständigt uppmjukad. Den olyckliga följden blev att stången, då den senare upprestes igen, liksom vek sig å mitten i en nedåtgående kurva. Huruvida stången skall kvarstå i denna form är f.n. föremål för intensiv diskussion i såväl politiska som konstnärliga kretsar i staden. GV följer utvecklingen med sedvanlig uppmärksamhet.
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.