gronkoping.nu

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Pressmeddelanden
Grönköpings Veckoblad nr 3 2018

Grönköpings Veckoblad nr 3 2018
Ska vi flyga eller inte? Den frågan är aktuell också i Grönköping med dess Brylanda Air Port, som ska fördubbla sin kapacitet enligt planerna.

Visst måste mänskligheten flyga mindre, menar stadsrådet Joel Eriksson (S), men varför måste minskningen ske just i Grönköping? I första hand borde man minska flygandet från New York och London – de som bor där är ju redan i utlandet och behöver alltså inte flyga lika mycket som grönköpingsborna.
Riksdagsmannen Krökén i Kröken instämmer och  hoppas, att vi snart ska kunna flyga med hjälp av sol och ved.

Klarare opinioner
Ledaren efterlyser klarare opinionsmätningar, så att en stark regering kan bildas. Väljarna bör inte byta fot mellan de olika mätningarna, och de bör favorisera partier med betryggande avstånd till fyraprocentspärren. Inte minst bör de betänka, att sittande regering är just sittande och har övat sig på att regera i fyra år, bortsett från de statsråd som av någon anledning fått bytas ut.
Fackordförande Thure Lundblad erinrar sig i en gästkrönika hur tråkigt det var i skolan och anser, att man bör satsa på mer fritid i skolan. Då kan eleverna med hjälp av mobiler och datorer utbilda sig till framtidsyrken som ”influensare” och ”poddkastare”.

Kön avskaffat
I Metoo-uppropets spår har Grönköpings stadsfullmäktige beslutat att helt enkelt avskaffa begreppet kön. Bland fördelarna är att man slipper bygga ett nytt omklädningsrum i Varmbadhuset, och att stadens företag inte behöver kvotera i styrelserna. För supporterklubben Läspe Army har dock kön aldrig spelat någon roll, säger ledaren Stina ”Stryparn” Ruda. Det är färgen på halsduken som gäller, om man inte ska åka på en smocka.
I artikelserien GV inför valet presenterar Grönköpingsdemokraterna (GD) och Kristdemokraterna (KD) sina program. Wotan von Peiland försäkrar, att GD nu lagt av med mörkgröna skjortor, koppel och kängor och är ett alldeles vanligt socialpatriotiskt parti som vill sätta Grönköping främst. Pastor David Helfridsson menar, att KD behövs på något sätt som en ropande röst i den politiska öknen och vädjar om stödröster.

Sommartid?
Frågan om ständig sommartid utreds av en sakkunnigkommitté. Vad tycker korna? Är det bra för urmakare Fingalsson, om folk inte längre behöver hjälp att ställa om klockorna? Det kan bli ett kompromissförslag, d.v.s.. att klockorna ställs om en gång om året i stället för två.
Änkefru Pilzéns kafé Öl & Mat har genom åren utvidgats till en världsomspännande koncern. Nu är det dock kris i företaget, och aktien går ned, varför fru Pilzén (styrelseordförande) och dottern Fia (VD) kallat till en kapitalmarknadsdag med öl och pyttipanna. Den inledningsvis goda stämningen försvann, när fröken Fia presenterade en ny satsning på mjölk för att nå nya kundkategorier. Tumult uppstod, och fru Pilzén fick slänga ut alla bråkiga gäster och aktieägare, bland dem förre förrädaren Hildor Peterzohn.
Idrottsklubbarna i Grönköping och Hjo har beslutat att begrava stridsyxan och tävla under en gemensam fana i kommande vinterspel på Gökmassivet. Samarbetet inleds med den nya grenen schack-skidskytte. Om det går bra, kan kanske t.o.m. Skövde  få vara med i framtiden, åtminstone i kast med liten snöboll och tefatsåkning.

Klimat och poesi
Hur påverkar klimatförändringarna poesin? Den frågan besvarar skalden Alfred Vestlund i en exklusiv intervju och avslöjar, att vårdepressionen nu har en tendens att ta vid där höstdepressionen slutar. Detta är dock av godo för skaparkraften, och som syn för sägen publicerar Vestlund redan nu vårdikten ”Du knopp som brast för tidigt”.
Konstmålaren Malte Janzzon har fått fast anställning hos Grönköpings Jernvägar. Han ska sitta på Grönköpings Central som en konceptuell installation och utgöra en kritisk kommentar till samtiden.

För mer information kontakta:
Ulf Schöldström, redaktör för Grönköpings Veckoblad
Tel: 08-643 38 46 eller 08-30 83 43
Mobil: 070-535 16 67


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation