gronkoping.nu

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Pressmeddelanden
Grönköpings Veckoblad nr 6 2018

På ledarplats uttrycks oro över att väljarna inte hörsammat tidningens maning att samla sig till ett valutslag som kan ge en stark regering. Hoppet står nu till att politikerna kan enas i frågor där det verkar finnas stor enighet, t.ex. invandringspolitiken, så debatten  kan inriktas på andra problem.

Alltid regeringstrogna GV menar, att vad som nu behövs är en samling i den trygga politiska mittfåran med sikte på ett framgångsrikt val och en stark regering (S).
Grönköpings ledande politiker, stadsrådet Joel Eriksson (S) förklarar i en valartikel, att både hans och partiets strävan är att allt ska vara okej. Det är helt enkelt inte acceptabelt, om det inte är okej. Det ska vara ordning och reda, det ska vara tryggt, och alla ska med.
Valstugor av olika fason snickras för fullt i Gårdbergs snickeri, bl.a. en stuga med torvtak till Miljöpartiet, ett missionshus med klockstapel till Kristdemokraterna och en datja till Vänsterpartiet.

Ordnar välkomnas
Ordensväsendets återkomst välkomnas av borgmästare Mårten Sjökvist som hoppas kunna komplettera sin Vasatrissa med en Nordstjärna. Grönköpings egen utmärkelse Halte-Korset kommer också att utdelas igen.
Mindre nöjda är flera yrkesgrupper som invänder mot olämpliga brottsrubriceringar. Om det är diskriminerande att tala om ”hedersbrott”, borde man också undvika ”bokföringsbrott” som ställer revisorer i en dålig dager eller ”sedlighetsbrott” som utpekar alla sedlighetsivrare.
Även i Grönköping har svaren till högskoleproven läckt ut. Till råga på olyckan var svaren felaktiga, t.ex. Hallands floder som uppgavs heta Fiska, Ärtan, Missa och Lagom.

Omstridd väderleksrapport
Är det verkligen nödvändigt att ha väderleksrapporter i radion så gott som varje timme? Nej, säger reseevangelisten Gideon Olivepalm som menar, att rapporterna har fått karaktären av profan andakt i illojal konkurrens med det kristna budskapet, Jo, säger den ansvarige  frilansmeteorologen Fridolf Månsson och framhåller, att börsen har blivit mycket ostadigare, sedan börsrapporten försvann från radion.
Med hjälp av en norsk konsult, Hildedor Petersen från Kristiania, blev nationaldagen ovanligt festlig i Grönköping med flaggviftande och ansiktsmålningar. Stadsrådet Eriksson och nationaldagsprinsessan Agneta Palmodin (27) tog emot folkets hyllningar.
Att Grönköping är det perfekta semestermålet framgår av ett reportage, kända personer delar med sig av semestertips, och goda råd ges inför fisketuren.

Midsommardrömmar
Sedan att lägga sju sorters blommor under kudden på midsommarafton lever kvar bland stadens damer. Sångerskan Gördis ”Flabbs” Brunander brukar drömma om löjtnanten Napoleon Johnsson eller kändisadvokaten Donald Beaumaré, och borgmästardottern Irma Sjökvist drömmer sedesamt om fästmannen och poeten Alfred Vestlund. Engla Sjödin på konditoriet brukar i stället lägga sju sorters kakor under kudden.
Kulturdoktor Stig Berglund (som tog studenten i Hjo) tar sig an ett olöst litterärt problem, nämligen varför Hjalmar Söderberg bara hade fem knappar i västen. Den sjätte knappen kan finnas på Thielska galleriet!

För mer information kontakta:
Ulf Schöldström, redaktör för Grönköpings Veckoblad
Tel: 08-643 38 46 eller 08-30 83 43
Mobil: 070-535 16 67


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation