gronkoping.nu

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Pressmeddelanden
Grönköpings Veckoblad nr 6 2017

Den hävdvunna blockpolitiken i Sveriges riksdag riskerar att rubbas i sina grundvalar, då inget av blocken kan bilda regering på egen hand, konstaterar ledaren, som dock har en lösning på problemet: Vid skilsmässor brukar föräldrarna få var sin vecka med barnen. På samma sätt kunde vartdera blocket få regera en vecka i taget (eller två) utan opposition, varefter byte sker.

I Grönköping är dock partierna så samstämda, att partiledarnas anföranden vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige kunde framföras i talkör. Alla hade anlitat samma konsult vid talskrivandet, och formuleringarna blev därför så gott som ordagrant lika. Något liknande lär ha hänt i den franska presidentkampanjen, vilket visar att Grönköping är med sin tid.

Det ryktas, att borgmästare M. Sjökvist gärna vill avsätta polischefen P. Bergström, som har startat en utredning om felparkeringar på Stora torget som kan komma att beröra borgmästarens bil. ”Han har gjort ett dåligt jobb”, lär borgmästaren ha sagt om sin polischef och önskar att uppmärksamheten i stället inriktas på den notoriske felparkeraren, advokaten Beaumaré.

GV köpt och sålt
Den stora sensationen i staden är att riskkapitalisten D. Beaumaré har köpt Veckobladet för 69 miljoner kr för att ruska om redaktionen. Affären visade sig emellertid vila å ett missförstånd: säljaren trodde att det handlade om ett lösnummer à 69 kr, men Beaumaré är inte van vid så små belopp och trodde, att det rörde sig om lika många miljoner . När han insåg, att varken personal eller utrustning ingick i köpet, avyttrade han sin tidning för 1 kr till en tillresande Skövdebo.

Polis Bergström har inlett samarbete med stadens främsta rappare för att bekämpa ungdomskriminaliteten. Då förmodas budskapet gå fram, och hr Bergström själv visar stora talanger på området, att döma av det rytmiska sätt som han uttalar sig på i en intervju.

Kirurgisk träning
Det är alltför få operationer på sjukstugan, och stadsdoktor A.T. Salvén och semestervikarien med. kand Sune Salvén får inte tillräckligt med träning. De passar därför på att öva sig på de fall som ändå kommer in. Senast fick två patienter som lagts in för blindtarms- resp. höftledsoperation också njurbyten och by pass-operationer utförda på samma gång. Leverbyten hanns tuvärr inte med, då patienterna började vakna ur narkosen.

Apoteket Elgen har inför sommaren startat ett ”appotek”. Via en app kan grönköpingsborna beställa sololja till badstranden eller fotsalva till vandringsleden. Planer finns också på ett ”apportek”, varvid hundar efter schweiziskt mönster kan leverera önskade läkemedel i obanad terräng.

Nya språk!
Grönköpingsbarnen ska få lära sig utländska språk redan i förskolan. Ett nytt språk varje månad är ambitionen med möjlighet till fortsättningskurser i t.ex. tyska eller siamesiska beroende på semestermål, utlovar förskolepedagogen Britt-Inger Vilmgård. Föräldrarna blev dock konfunderade, när barnen plötsligt kom hem och talade tyska.

På den stundande bokmässan i Läspegallerian vill förre förrädaren Peterzohn ha ett stånd med skylten ”Gamla Tider”. Han tänker där sälja restupplagor av Maos lilla röda m.fl. något antikverade skrifter.

Biblioteksassistenten Lillemor Puntén ger ungdomar tips om sommarläsning, om de skulle råka hitta farmors och farfars Kulla-Gulla- eller Bigglesböcker i sommarstugan.

Cynisk fotboll
Sportreportern Glenn Ruda klargör, vad han och andra fotbollsreferenter menar, när de säger att lagen spelar ”rutinerat” eller ”cyniskt”, Han motiverar också varför han alltid hejar på de italienska lagen (han har en svettig matchtröja från Roma-legendaren Totti).

I Grönköping inrättades ett vikingamuseum redan 1986, vilket erinras om under vinjetten ”GV förr i tiden”.

Cornelis Vreeswijks somriga ballad om Fredrik Åkare och fröken Cecilia Lind har nu översatts till transpiranto.


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation