Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

INGA KULTURBIDRG UTDELADE
Stadens författare besvikna!


Hr skalden Vestlund fick inget kulturstöd!

Det torde ha varit flera skriftställare bland stadens invånare som den senaste tiden gått i högspänning inför Kulturnämndens vårsammanträde, vid vilket beslut skulle fattas om utdelande av kulturstöd till böcker som utkommit i staden under der senaste halvåret.

Man torde lätt kunna föreställa sig den besvikelse som utbröt, då  Nämndens ordförande, hr kulturdr Stig Berglund (s.t.s.i H.), vid en presskonferens efter sammanträdet meddelade, att man icke funnit skäl att kulturstödja någon av de böcker som inlämnats för bedömning.

- Nej. tyvärr, sade hr dr B., har vi efter lång diskussion funnit, att ingen av de aktuella skrifterna uppfyller de krav som Nämnden ställer å samhällsmedvetenhet, genusperspektiv och representativitet.

Miljövänligt!
- Sålunda, fortsatte hr B., granskade vi en nyutgåva av frkn hemkonsulenten Ada A:son Susegårds populära handbok ”100 tips för husmodern”. Å  plussidan noterades, att boken utökats med många vegetarianska recept (t.o.m. pannkakor utan mjölk och ägg), och att samtliga rekommenderade rengöringsmedel är miljövänliga.

- Titeln ger emellertid intryck av att hushållsarbetet skulle vara någonting exklusivt kvinnligt, vilket givetvis är helt oacceptabelt. Hr bokhandlare Joelsson har erbjudit sig att trycka en nytt omslag med titeln ”100 tips för huspersonen”, men detta är icke tillfyllo, då texten har ett tydlig v.m.k. kvinnligt tilltal.

Appropriering!
- Att hr korv- & nöjesidkare Carl Karlssons kokbok ”Kokt, stekt & grillat” är skriven av en man vann i förstone Nämndens gillande, men sedan invände fru sociopsykologen Frida Pjälterud-Glad, att hr K. här hade approprierat (knyckt) en typiskt kvinnlig domän (d.v.s. matlagning), vilket gjorde det omöjligt för henne att tillstyrka stöd.

- Hade vi så  hr f. förrädaren Hildor Peterzohns memoar ”Nere för räkning i Hjo och Skövde”, ett starkt verk skrivet ur ett underifrånperspektiv och på ett expressivt språk som icke väjer för vare sig kraft- eller k-nsord. Dock är hr P. en vit. h-t-r-s-x-ll man och faller därmed i en kategori som utan tvivel kan taga sig fram med patriarkatets stöd, vilket frkn bibliotekarien Lillemor Puntén framhöll.

Politik saknas!
-Slutligen behandlade vi en samlingsvolym av hr skalden Alfred Vestlunds dikter, som tidigare publicerats i Veckobladet. Hr informationssekreterare Viking Helmersson avstyrkte  å det bestämdaste och anförde, att dels hade hr V. redan fått betalt en gång, dels var dikterna alltför romantiska och trånande för vår moderna tid.

- Här saknas den politiska dimensionen, framhöll hr H. och åpekade, att debatterna i kommunfullmäktige och det trägna informationsarbetet i kommunkansliet inte någonstädes uppmärksammades, trots att de vore värdiga ämnen för klassisk stålblank hexameter. När skriver hr Vestlund ”Kommuniaden”? sporde hr H. med viss hetta.

- Medlen får därför fonderas till en kommande utdelning, då vi förhoppningsvis har bättre verk att bedöma, avslutade hr kulturdr Berglund beklagande.


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.