Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

KLIMATFÖRÄNDRING GÅR MED VINST
Låsar & Tänger sponsrar talrör!


Frkn Susegård (MP) demonstrerar kylanordning

Grönköpings snart sagt branschledande industriföretag Firma Låsar & Tänger satsar nu på klimatförändringarna. Man hoppas sålunda på flera extremsomrar liknande den gångna efter succésen med den  nya, ytterst kraftfulla, inomhusfläkten ”Hurrycane”.

Fläkten avger luftströmmar som inte bara svalkar utan fastmer rent av kan rubba balansen på närstående. ”Hurrycane” sålde slut redan i mitten av juli.

För att ge ytterligare bränsle åt den redan heta klimatdebatten har hr fabrikör C. A. Östberg, Låsar & Tängers huvudägare, dessutom beslutat att sponsra Miljöpartiets talrör, frkn Ada A:son Susegård (MP), som under sommaren i sin blogg publicerat  inlägg av närmast dystopisk (jättepessimistisk) karaktär med skarpa varningar för den allt snabbare utvecklingen å den klimateriska väderfronten.

Nya produkter!
Hr Ö. räknar med att det populära talrörets auktoritativa position, när det gäller frågan om jordens snabba uppvärmning, kommer att påverka hushållen att inhandla inte bara fläktar utan även andra svalkande apparater: Låsar & Tänger planerar nämligen att bredda tillverkningen med  apparater för s.k. luftkonditionering.

Bland andra nya extremväderprodukter märks den drönarburna brandsprutan ”Skyfall”, algblomningsspaden ”Ragnarök” och tre solfjädrar till priset av två.  

Ansvar!
- Självklart måste vi inom näringslivet taga vårt ansvar. Och det gör vi bäst genom att följa utvecklingen. På Låsar & Tänger beslöt vi redan för några veckor sedan, att vi skulle taga vårt ansvar och följa utvecklingen.

- Det har från visst håll, t.ex. grönköpingsdemokraten Wotan von Peiland (GD), hävdats, att varningarna för klimatförändringarna är populism. Men det är lika orimligt som att påstå att vår brandkår är populistisk, avslutar direktör Östberg.
 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.