Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR JUNINUMRET 2017

EN FUL GUBBE
upptäcktes häromdagen inne å F:a Berglunds Snabblivs. Densamma kunde dock snabbt avlägsnas från butiken, varefter hr specerihandlare B. meddelar, att där nu endast finnes prima jordgubbar.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”startblock” som inledning till inuitens igloobyggande.

SOMMARMODET
blir streetsmart, relaxed och grungigt och reflekterar hippa trender från den kaliforniska skejtarscenen, skriver frkn leg. hemkonsulten Ada A:son Susegård i en artikel i lokalupplagan.
Det innebär att luvtröja, trasiga jeans och kritvita sneakers är ett v.m.k. måste, förtydligar frkn S.

KAMELER
kommer ej att inköpas till Läspeskolan. meddelar fru sociopsykolog Frida Pjälterud-Glad.
-Vi räknar med att kunna hantera stökiga ungdomar utan sådana extrema hjälpmedel, säger fru P-G. förtröstansfullt.

FÄSTING EUROPA
heter den stödorganisation som nyligen bildats för att tillvarataga fästingarnas rättigheter.
-Det är inte deras fel att illvilliga mikroorganismer sprider sig  - de gör bara sitt jobb (suger blod), säger initiativtagerskan, frkn aktivisten & borgmästardottern Doris Sjökvist.

FRU FÖRSKOLEPEDAGOG
Britt-Inger Vilmgård har instiftat ett pedagogiskt hederspris, i form av ett litet gyllene plasthjärta, som kommer att tilldelas alla föräldrar som i förebildligt syfte låter bli att ta med sig smarttelefonen till godnattstunden med barnen.

I SAMBAND
med omfattande arkeologiska utgrävningar i närheten av Gökmassivets konferenscentrum har miljöpartister hittat en gammal värdegrund från det tidiga 80-talet. Värdegrunden skall nu undersökas närmare. Den betraktas av många som värdefull, eftersom den grund man arbetar på nu håller på att vittra sönder.


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.