Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR JUNINUMRET 2018

ENDAST SÄLLSYNTA
sjukdomstillstånd kommer att behandlas på Hälso- & sjukstugan under sommaren, enligt direktiv från landstingsrådet A. Augustsson och konsultfirman HP Consulting Group. Som exempel på dylika sjukdomar nämns akut albinism, progressiv prokrastinit, galopperande gangrän och perdurerande priapism.
- Min hustru (tillika syster) och jag räknar med en lugn sommar, kommenterar hr stadsdr A.T. Salvén.

VID DE ÖDMJUKAS                 
förbunds årsmöte härförleden misslyckades man med att belöna Årets Ödmjukaste Person, då ingen ansåg sig värdig att mottaga utmärkelsen. Reglerna kommer att omarbetas.

EN S.K. BATÅNG

har utvecklats av Firma Låsar & Tänger i samarbete med hr stadspolis Paulus Bergström. Med detta  kombinationsverktyg för brottsbekämpning slås delinkventen först i huvudet med batongdelen och gripes sedan med den i andra ändan sittande tången. Uppfinningen väntas underlätta polisarbetet å ett hart när revolutionerande sätt.

”SPARKEN”
har fru social- & försäkringskassechefskan Wilhelmina Unill just erhållit – å gr. av synnerlig nit vid förvägrande av sjukskrivningar. Fru U. väntas dock återanställas efter höstens kommunalval, när nit av ifrågavarande slag åter kommer  att efterfrågas.

SEDAN DET
nyligen inträffat, att en morfar hämtat fel barnbarn på förskolan Harry Potter i Ö. Tvärgränd, rapporteras det nu, att några barnbarn hälsat på fel morfar på äldreboendet Haltero. Medan den förstnämnda händelsen skapade en del oro, innan barnbarnet kom till rätta, tycks den senare händelsen, så långt man känner till, ha varit av godo.

TRÖSKELN
in till Arbetsförmedlingens kontor å Storgatan kommer omedelbart att hyvlas ner, meddelar hr arbetsförmedlingschef  Kent-Göran Pall, som ett svar å den frekventa kritiken mot de alltför höga trösklarna in till arbetsmarknaden.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar "sjukfrånvaro" såsom det lyckliga läge som råder, när en person är helt fri från sjukdom


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.