Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

DET SPÖKAR I RESIDENSET!
F. d. borgmästare går igen!


Fru borgm:innan söker tröst hos sina mopsar

Å Drottningholms Slott spökar det, enligt vad en högt uppsatt källa (själva drottningen) rapporterat uti TV. Men även borgmästarresidenset här i Grönköping är hemsökt av spöken. Det synes vara gamle borgmästare Flensburg som går igen, kränkt av oförrätter i något gammalt skattemål. Fru borgm:innan Tekla Sjökvist, f. Sparfhöök, får sin  nattsömn störd av spökerierna

-Skandal, sådana här ockulta olägenheter är det hyresvärdens skyldighet att åtgärda, säger fru Sjökvist och riktar skarp kritik mot det ovilliga Fastighetsverket. Som hyresgäst skall man inte behöva acceptera rosslingar och kedjerassel nätterna igenom. Dessutom mumlar spöket rysliga kötteder som utmanar all anständighet – det är alltså inte fråga om ett vänligt spöke, betonar fru borgm. S.

Men å Fastighetsverket genmäler man, att spökolägenheter inte regleras i hyresavtalet. För övrigt måste man som hyresgäst acceptera ett rimligt mått av spökeri. Dessutom saknas vetenskapligt stöd för uppfattningen, att det skulle vara skadligt med spöken.

Dödlig skatt!
Rent konkret tycks det vara fråga om Grönköpings tidigare borgmästare Flensburg, vars vålnad nu går igen. Denne blev å sin tid – med orätt –  upptaxerad för odeklarerad förmån av fri tjänstebostad samt dömd till böter, vilket upprörde den koleriske borgmästaren så till den grad att han fick ett rejält  slaganfall.

Denna spökanalys står vår vördade stadsäldsta för, frkn Sophie Liljedotter, som är väl förtrogen med övernaturligheter samt en gång i tiden avlägset bekant med borgmäst. F. För att få slut å spökerierna rekommenderar frkn L. upphängning av en vitlök över entrén. Alternativt kan resning i skattemålet sökas postumt.

Nuvarande hr borgmästare Mårten Sjökvist (R. V. O. f.d.), som är känd för sin goda sömn, såväl under natten som under förhandlingarna i Rådhusrätten, har dock personligen inga besvär av spökerierna. Tvärtom hyser han förståelse för sin förre kollegas åtgärder.

Orationell vålnad!
-Det enda besynnerliga är,  att hr borgmästare F. valt att spöka hemma hos oss och inte å härvarande Skattekontor. Men spöken äro inte alltid så rationella, förklarar hr borgmästaren. Men för att gå sin hustru till mötes har han nu kopplat in Anticimex för att få Residenset spöksanerat en gång för alla.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.