Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

VÄPNAD POLITIKER Å FEJSBOK!
Mystiskt hot: "Snart smäller det!"


Omstridd Fejsbokbild

Diskussionens svallvågor brusade under valrörelsen  höga kring ett fotografi som hr godsägaren J. Brylén (M) utlagt  på Fejsbok.

Hr B. poserar nämligen på bilden med ett gevär, och under läses texten: Snart smäller det!
Hr B:s politiska meningsmotståndare menade, att det var högst olämpligt, att densamme uppträdde beväpnad å det s.k. sociala nätet. Och vad innebar texten? För vem skulle det smälla? För hr B:s politiska meningsmotståndare?

- Jag kan alls icke förstå uppståndelsen, säger hr godsäg. B, till GV.

- Bilden var endast menad som en påminnelse för mina Fejsbokvänner, att det snart är dags för ålgjakten, och en liten varning för svampplockare och andra, att det då kommer att smälla i skogarna runt Brylunda, försäkrar hr Brylén.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.