Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Notiser ur septembernumret av GV 2018

VECKOBLADET
har av identitetspolitiska skäl nödgats refusera en dikt om Moder Svea av hr signaturen A:lfr-d V:stl-nd.

– Det är uppenbart, att hr V. varken är moder eller Svea, förklarar lokalredaktionen.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”kilometer” som en badrumsvåg.

RITAVDRAG
föreslår Grönköpings Kristdemokrater (KD).
-Även kostnader för religiösa riter bör uppmuntras av samhället, vilket särskilt måste gälla kollekten, en betungande utgift i många hushåll. För troende bör 50 procent av kollekten avräknas mot inkomstskatten, för icketroende 25 procent, förtydligar hr frikyrkopastor  David Helfridsson (KD).

VISNINGEN
av hr framlidne men 100-årsjubilerande regissören Ingmar Bergmans film ”Viskningar och rop”, som skulle ha visats å härvarande Röda Kvarn nu å onsdag kl 19.00, har måst inställas, enär biografens ljudanläggning är ur funktion, meddelar hr biografdirektör Stellan Lundgren. I stället visas å samma tid och av samme regissör (hr B.) hans film ”Tystnaden”.

”OM TÅGET KOMMER”
heter den färska broschyr som delas ut gratis till alla hushåll i Grönköping m.o. Senare i höst kommer nr 2 i samma serie med titeln ”Om posten kommer”, meddelar hr säkerhetschef A. Lundstedt vid Myndigheten för Säkerhet & Brand (MSB).

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”akut” som ett särdeles välartat sälbarn.

SOMMARENS
värmerekord uppmättes en dag i juli i Brylunda. Termometern hemma hos hr godsägare Justus Brylén visade då hela 88 grader i ett av rummen å nedre planet.
– Vi hade helt enkelt glömt att stänga av bastuaggregatet efter lördagskvällens sedvanliga saunabadande, säger hr Brylén.