Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Om transpiranto

Transpiranto – Grönköpings världsspråk!

År 1929 kunde Grönköpings Veckoblad kungöra en sensationell nyhet, nämligen att stadens folkskollärare Ludvig Hagwald hade konstruerat ett nytt världsspråk. Han döpte det till transpiranto ”på grund av dess ovanliga klarfattlighet”. Som prov på det nya språket återgav Finlands nationalsång Vårt land, vårt land av Johan Ludvig Runeberg under titeln ”Va paj,va paj ”.

Transpiranto är givetvis avsett att vara en vänlig drift med esperanto, det artificiella språk som den polske läkaren Ludvig Zamenhof konstruerade redan 1887 i hopp om att ett gemensamt och neutralt språk skulle bidra till förståelse mellan folken. Mellan de två världskrigen fick esperanto förnyad aktualitet i arbetarrörelsen och bland fredsvänner. En stor esperantokongress hölls i Göteborg år 1928, något som säkerligen inspirerade upphovsmannen till artikeln.

Författaren var Nils Hasselskog (1892-1936), som under ett tiotal år satte sin outplånliga stämpel på Grönköpings Veckoblad med geniala bidrag på både prosa och poesi. Under signaturen A:lfr-d V:stl-nd skrev han ädelpekoral som har blivit klassiker. Hasselskog var, liksom magister Hagwald, till yrket folkskollärare efter att ha prövat på akademiska studier inom humaniora, juridik och teologi. Han var en stor musikälskare (Wagner var en favorit) och tog ofta tonsatta dikter som utgångspunkt för sina poem.

Hasselskog översatte också Studentsången (Kantom studjosi extrabon sjur) för den uppsaliensiska Juvenalorden, där han var medlem, men sedan publicerade han aldrig mer någon ”transpiration”, som översättningarna till transpiranto heter på grönköpingska. Med två korta texter skapade han ett mönster som genom årtiondena har inspirerat till nya transpiranto-versioner av mer eller mindre kända dikter, från Bellman till Ulf Lundell.