Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Transpirantoregister

Transpiranto 1976-1983

Komplett transpirantoregister åren 1984-2014
Veckobladets transpirantoregistret är nu uppdaterat så att nu omfattar alla översättningar till transpiranto publicerade i Grönköpings Veckoblads årsböcker eller i Grönköpings Veckoblad under åren 1984-2014.

Årsbok anges med ÅB jämte årtal, och tidningsnummer med GV jämte nummer och årtal (obs ej årgång). I registret kan man – i sedvanlig alfabetisk ordning – söka på diktens svenska titel, på diktens första rad på svenska samt på författare.

Uppdaterad 2017-08-17

Titelregister
Författarregister
Förstarads-register