Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Dela med dig

Har du gamla bilder, pressklipp eller texter

GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning. GV tar också emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.

Mejla GV på gronkoping@lindco.se