Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Folkvalda

M.e.m. folkvalda starke män och kvinnor

Joel Eriksson (s)

Stadsrådet Joel Eriksson (s) ”Vår starke man och socialdemokratins arvfurste!” – så har han kallats av en entusiastisk partikamrat – och ”han” är givetvis ingen mindre än det ständigt hyllade hr stadsrådet Joel Eriksson (s).

Fru Wilhelmina Unill är utan tvivel en av de mest betydande gestalterna inom Grönköpings kommun, där hon i sin egenskap av mäktig socialchefska utövar ett lika välvilligt som bestämt förmyndarskap över stadens invånare.

Hr Viking Helmersson, kommunal informationssekreterare, personal- och turistchef, inflyttade till Grönköping 1974.

Jonas Krökén i Kröken (c)

Hr Jonas Krökén i Kröken, riksdagsman (c) Redan 1937 började dåvarande hemmansägaren Jonas Jonsson i Kröken (c), sin bana som Grönköpings främste rikspolitiker, då han för första gången tog plats på Grönköpingsbänken i riksdagens andra kammare som representant för bondeförbundet.

Skattechef Elon Ramstedt inflyttade för omkring tjugo år sedan till Grönköping, där han sedan dess har varit en mycket drivande kraft vid Lokala Skattekontoret. Eftersom han ursprungligen föddes utsocknes är inte så mycket känt om hans släkt.

Mårten Sjökvist

Mårten Sjökvist är Grönköpings borgmästare. Han är gift med Tekla, född Sparfhöök, och har med henne döttrarna Irma och Doris. Familjen bor i borgmästarresidenset, som är ett av stadens ståtligaste hus. Borgmästaren karaktäriseras i Veckobladet med det stående epitetet ”urban”, och han har självklar hemortsrätt i stadens societet.

Hr Alarik Augustsson började sin bana som vaktmästare på sjukstugan hos stadsdoktor Salvén. Sedan han blivit vald till landstingsråd (s), har han dock lämnat den praktiska sjukvården och ägnar sig åt planering och sjukvårdsekonomi på heltid.

Hr godsägare Justus Brylén (m) De politiska partierna är naturligtvis minst lika rikligt företrädda i Grönköping, som i övriga delar av landet. För moderaternas del svingas ordförandeskapet av hr godsägare Justus Brylén, gift med Tilda.

Ada A:son Susegård

Fröken Ada A:son Susegård är en mångsidig kvinna. Till hennes officiella titlar hör hemkonsulent, leg. författarinna och talrör för Miljöpartiet. Frkn hemkonsulent m.m. Ada A:son Susegård.

Hr Elmer Jigebring tjänstgör fr.o.m. 1980 som kamrer vid Grönköpings kommunkansli, sedan slutet av 1980-talet allt oftare som tf. ekonomichef.

Hr Hilbert Florin Handelsträdgårdsmästare och lekmannapolitiker i Grönköping. Började sin bana som miljöintresserad trädgårdsmästare och har under många år drivit fram välsmakande sallader och andra värme- och skötselkrävande grönsaker i sina solenergiska växthus.