Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Transpiranto 1976-1983

Hans-Åke Ramdén i Uppsala har registrerat alla transpirantodikter han har hittat i Grönköpings Veckoblad sedan 1976. När han läste om Veckobladets eget register kontaktade han GV:s redaktion och erbjöd sig att presentera sitt eget. Därmed kan vi komplettera vårt register för åren 1984-2003. Här följer Hans-Åke Ramdéns sammanställning.

Amando, tu est com rosett (Min älskling, du är som en ros) GV 1977.01

Ba ba, agnes blanc (Bä bä, vita lamm) GV 1969
Barr-kamouflage (Dold mellan furorna) GV 1981.09
Black Rodolpho (Svarta Rudolf) GV 1970
Blue Zeppelin (Blåsippan) 1977.04

Callgirl shows (Fjäriln vingad) GV 1980.08
Canto bovpullarica (Oxdragarsång) GV 1983.03
Carlos Dussinus (Kung Karl, den unge hjälten) GV 1978.09
Civilistkantat (Medborgarsång) GV 1982.07

Da istas prima paj (Der er et yndigt land) GV 1979.02
Dænga Boreale (Vintervisa) GV 1976.10
Dænga Luciferia (Luciavisan) GV 1978.10

Elvira Madigan GV 1977.05
Flatans pampas (Öppna landskap) GV 1982.09

Hink ist extraprima (Här är gudagott att vara) GV 1983.04
Hymno transpiratore GV 1976.09

Istas vera (Det är våren) GV 1982.05

Jes, noj diggas (Ja, vi elsker) GV 1978.08
Job´s filiokus (Arbetets söner) GV 1979.05

Kiss-pop (Kattvisa) GV 1981.03
Kojdax (Afton, o hur skön) GV 1980.09
Kredit, kredit (Jag tror, jag tror) GV 1979.07

La Fika (Kaffetåren) GV 1980.07
Los mini-frogs (Små grodorna) GV 1983.01

Marcia Plæj-Olavica (Spel-Olles gånglåt) GV 1982.04
Massa Allah (Herre min Gud) GV 1980.02
Mi huskas dolce vita (Jag minns den ljuva tiden GV 1981.04

Nettoqvart´s My Utopi (Litet bo jag sätta vill) GV 1980.01
Nunk ist gajus … (Nu är glada julen slut) GV 1978.01
Nunk kilowatt … (Nu ha vi ljus här i vårt hus) GV 1977.10

Paj, tu benfica (Land, du välsignade) GV 1983.07

Retroaktivan yul (Nu är det jul igen) GV 1981.10

Sankta Lucia GV 1983.10
Senila, Liberia (Du gamla, du fria) GV 1979.01
Senilans tempo (O gamla klang och jubeltid) GV 1977.08
Service, Mollmonte (Tjänare, Mollberg) GV 1978.07
Stephan istas … (Staffan var en stalledräng) GV 1979.10
Summertajm (I sommarens soliga dagar) GV 1980.06
Sussa, Mini-Salicyl (Sov, du lilla videung) GV 1981.02
Svejsa (Sverige) GV 1979.06
Svejsans Traza (Sveriges flagga) GV 1982.06

Tres Matronas (Tre små gummor) GV 1980.10

Va paj, va paj, va farsipaj (Vårt land, vårt land, vårt fosterland) GV 1929

Zackarinisto (Sockerbagaren) GV 1978.03