Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Carl Karlsson

Korv- & nöjesidkare

Carl Karlsson är utan tvivel Grönköpings främste entreprenör. Medan Petrus Gårdberg driver sitt familjeägda snickeri och fabrikören C.A. Östberg ägnar krafterna åt den anrika firman Låsar &Tänger, ger sig hr Karlsson frejdigt in på ständigt nya verksamhetsområden, om de ser ut att vara lönsamma.

Basen är förstås korvkiosken på Stora torget, sedermera uppgraderad till gatukök, Medan korvkiosken ännu stod på hjul, baxade hr Karlsson en gång upp den till Gökmassivets konferenscentrum för ett evenemang. När han i den branta backen stannade för att pusta och torka pannan, släppte han greppet om handtaget. Kiosken kom i rullning och skenade ned mot stadens centrum för att till sist hamna i ån, Polisen Bergström, som förgäves försökte stoppa kioskens framfart, grep hr Karlsson för ovarsamt framförande av korvstånd å allmän plats.

Gatuköket är mer permanent, och det har följt med sin tid: det går att beställa korvar via internet på gatukökets hemsida. Raska ynglingar cyklar sedan ut med den beställda maten, som alltså kan avnjutas praktiskt taget i realtid.

Skoputs och nöjen
Karlsson introducerade även professionell skoputsning på Rådhusets trappa, en kontinental nyhet som utfördes av gossen Emil Ruda med växlande resultat. Hr skalden Alfred Vestlund fick t.ex, sina ljusa vårkängor borstade med svart skokräm.

Nöjesbranschen har visat sig vara ett mer fruktbart fält för hr Karlssons talanger. Gästande cirkusar och tivolin på Svenssonska lyckan fick konkurrens av den permanenta anläggningen Nöjesland. Grönköpings egen sångfågel Gördis ”Flabbs” Brunander, omhändertogs också av korvmagnaten och lanserades på hans skivbolag till glädje och vinst för bägge parter.

Flyktingar
Flyktingförläggningar har under senare år lagts till rörelsen. I Grönköpings gamla ångkvarn och Knisslinge pensionat har många immigranter fått husrum. Mat har givetvis levererats från gatuköket, varmed man uppnått s k synergiska effekter (pengarna stannar i firman).
Sedan behovet av tillfälligt boende minskat, har Karlsson erbjudit pensionatet som lämpligt kontor för den USAmerikanska  ambassaden,  om den skulle vilja flytta till Sveriges egentliga huvudstad. Han påstår, att han är personligt bekant med president Trump, sedan han köpt några begagnade chokladhjul från presidentens kasinon.

Nöjespartiet
Att Karlsson har engagerat sig för flyktingar kan te sig något överraskande. På 1980-talet bildade han nämligen tillsammans med f. majoren von Peiland Nöjespartiet (NÖP), som var påtagligt tveksamt till utlänningar. Partinamnet valdes för att visa, att det inte var frågan om ett missnöjesparti;  politik kunde minsann vara glatt och roligt! De bägge partiledarna turnerade tillsammans i bygden och staplade korvlådor på torgen för att åskådligt demonstrera, hur skatterna sköt i höjden och statsskulden växte. Valplattformen hade snickrats av Gårdbergs snickeri i rustik furu.
– Men man är väl inte sämre karl än man kan ändra sig, om det finns pengar att tjäna, försvarar entreprenören sitt positionsbyte.
Någon Karlssonsk familj är inte känd. Den som har så många järn i elden som hr Karlsson har nog  inte tid med sådana förströelser.